Den nya svenska översättningen av Nya testamentet ska vara klar 2026 och arbetet löper på. Som en del av projektet bjuder Svenska Bibelsällskapet och redaktionskommittén in till årliga konferenser. 2024 års översättningskonferens äger rum på Centrum för Teologi och Religionsvetenskap i Lund den 14–15 februari.

Detaljprogram.

Läs mer och anmäl dig här.

SHARE NOW