När barn får barn, heter bibelsällskapet i Guatemalas projekt som hjälper unga flickor som väntar barn, trots att de själva är barn. En del är nyligen fyllda tolv år. Du kan vara med och bidra till att de unga mödrarna får hälsovård, sociala insatser och stöd att hantera sina liv i en desperat situation. De behöver hjälp att knyta an till sina bebisar så att de små får en kärleksfull start.

Bibelsällskapets personal följer flickorna från tidig graviditet och utrustar dem med startpaket för spädbarn och ser till att de får bibelbaserad traumabehandling och ett engagerat nätverk kring sig. Flickorna får hjälp att läka de andliga, emotionella, och psykologiska skador som graviditet och svåra beslut orsakat.

Läs mer om projektet här

SHARE NOW