Med en bibelläsningplan hittar du en röd tråd i Bibeln. En bibelläsningsplan är en hjälp för att kunna läsa Bibeln regelbundet. Visst kan du läsa Bibeln helt på egen hand, men genom en bibelläsningsplan får du hjälp att läsa olika delar av Bibeln i ett uttänkt mönster. Det finns olika bibelläsningsplaner beroende på hur du vill läsa.

Varje år släpper Bibelsällskapet “Bibelläsning och bön” som är en plan för daglig läsning. Läs mer här.

(OBS! Lördagen den 13 januari ska textangivelsen vara Upp 19:1-10.)

SHARE NOW