• Bibelläsningsplan

    Med en bibelläsningplan hittar du en röd tråd i Bibeln. En bibelläsningsplan är en hjälp för att kunna läsa Bibeln regelbundet. Visst kan du läsa Bibeln helt på egen hand, men genom en bibelläsningsplan får du hjälp att läsa olika delar av Bibeln i ett uttänkt mönster. Det finns olika bibelläsningsplaner beroende på hur du vill läsa. Om du inte har mycket tid kan du välja att enbart läsa bibeltexterna. För en bättre förståelse kan du också läsa noter och parallellhänvisningar.

    Dagens bibeltext

    Bibelsällskapet tar sedan flera år fram en bibelläsningsplan för varje nytt år. Du kan läsa mer om planens upplägg här.

    Anta utmaningen

    Bibelsällskapet är med och anordnar Anta utmaningen och via antautmaningen.se finns många bibelläsningsplaner och hjälp till bibelläsningen.

Dagens Bibelord