Bibelläsningsplan

BIBELLÄSNINGS­PLAN

En bibelläsningsplan är en hjälp för att kunna läsa Bibeln regelbundet. Genom en bibelläsningsplan får du hjälp att läsa olika delar av Bibeln i ett uttänkt mönster. Det finns olika bibelläsningsplaner beroende på hur du vill läsa. Om du inte har mycket tid kan du välja att enbart läsa bibeltexterna. För en bättre förståelse kan du också läsa noter och parallellhänvisningar.

DAGENS BIBELTEXT

Bibelsällskapet tar sedan flera år fram en bibelläsningsplan för varje nytt år. Den heter Bibelläsning & Bön. Den finns som häfte och går att beställa via Bibelbutiken, men du kan även ladda ned den som en enkel A4 och skriva ut. Se knapparna nedan.

Du kan även följa bibelläsningsplanen på bibeln.se.

När du beställer häftet får du också möjlighet att tillsammans med andra be för olika delar av vårt internationella bibelarbete. Bönen är grunden för det vi gör.