17 januari firar vi Bibelns dag i Sverige. Varför har vi en särskild bibeldag? Ända sedan 1876 har Svenska kyrkan en gång om året tagit upp rikskollekt till Bibelsällskapets arbete att göra Bibeln översatt, känd, tillgänglig och använd. 

Nu kanske man frågar sig varför Bibeln ska tillägnas en egen dag. Är inte varje dag en bibeldag för kristna? Jo, i bästa fall, eftersom det är den urkund den kristna tron vilar på. Men i Sverige finns risken att Bibeln tas för given. Vi har ju haft den översatt till svenska ända sedan 1541. Nya översättningar till svenska har getts ut i takt med att språket förändrats, och ytterligare utgåvor kommer i framtiden. Denna ”självklara” tillgänglighet gör att det kan vara läge att stanna upp, reflektera och glädjas över att det faktiskt är så.

Det ligger mycket arbete bakom en ny bibelöversättning. Man räknar med att det tar tolv till femton år med moderna hjälpmedel att slutföra arbetet, sedan är det dags för sättning och publicering. I dag finns hela Bibeln översatt till cirka 700 språk, men det talas över 7 000 språk i världen. Ungefär 4 000 språk har inte ens en del av Bibeln översatt. För många är tillgången till Bibeln långt ifrån en självklarhet.

I Sverige har vi till exempel de samiska språken som behöver nya översättningar. 2019 lanserade bibelsällskapen i Norge, Sverige och Finland tillsammans Bibeln på nordsamiska, Biibbal 2019. Översättare och stilister arbetar flitigt för att även bli klara med översättningar till lulesamiska och sydsamiska. Arbetet med Bibeln på meänkieli pågår också.

Nu har även arbetet med ett nytt NT på svenska rullat i gång – NT 2026. Under våren publiceras några pilottexter, närmare bestämt Markusevangeliet, Filipperbrevet och Första Johannesbrevet. Dessa kan komma att utgöra en bas i NT 2026. År 2026 är det 500 år sedan det första Nya testamentet på svenska publicerades.

Även om åsikter och tolkningar spretar erbjuder Bibeln en knutpunkt kring vilken alla får samlas, oavsett. Detta är också värt att fira på Bibelns dag.

Bibelläsning varje dag

Under året kan den som vill läsa Bibeln regelbundet hänga på Bibelsällskapets bibelläsningsplan för 2021. Beställ den från Bibelbutiken, eller ladda ner och skriv ut som A4.

Du kan även följa bibelläsningsplanen 2021 via bibeln.se.

Lotta Ring
018-18 63 36

lotta.ring@bibeln.se

SHARE NOW