Den här dagen handlar om att alla ska få chansen att ta del av Bibeln, att upptäcka det budskap som förändrar liv. Den här dagen handlar om att vi skapar den chansen för varandra.

I dag finns hela Bibeln översatt till 704 språk, men det talas 7 351 språk i världen, inklusive 244 teckenspråk! Bibelsällskapet verkar för att Bibeln ska finnas för alla som vill ha den på ett språk som de förstår. Den kristna tron har sin grund i Bibeln. Det är kanske självklart, men ändå värt att lyfta fram på Bibelns dag.

Som kristna har vi uppdraget att hjälpa människor att både nås av Bibeln, och nå in i Bibeln. Det är, bokstavligt talat, livsviktigt. Bibeln hjälper en människa att se sitt värde, det som handlar om att vara Guds fria, älskade, burna barn.

Bibelns dag, söndag 23 januari 2022, är en dag av tacksamhet över Bibeln, men framför allt över dess innebörd. Bibeln består av ord, men innehållet är handling. Och det berättar om nåd, hopp och liv. Be och agera! Läs Bibeln som en upptäcktsresande och dela dina upplevelser och tankar.

(Kom även ihåg att Bibeln går att fira och lyfta upp alla dagar, så hinner ni inte med att hitta på något extra på söndagen i januari kan ni välja ett annat datum som passar för gudstjänst, kollekt och andra bibelaktiviteter.)

Du är välkommen att bidra konkret till bibelarbetet genom en gåva via Bg 900-62 63, Pg 90 06 26-3, Swish 900 62 63, eller via Bibelbutikens gåvofunktion på nätet. Tack!

Bibelmaterial att beställa

Det finns flera produkter att beställa gratis eller för en ringa slant som kan fungera att dela ut i samband med bibelevenemang. Det behöver inte vara till just Bibelns dag. Kika på Bibelbutikens serviceutbud!

Bibelmaterial att skriva ut

Här läggs material för nästa Bibelns dag upp när det är klart så att du kan skriva ut på egen skrivare. Håll utkik!

Här kan du även skriva ut årets bibelläsningsplan på A4 och sedan vika bladet till en folder som du kan ha i din bibel.

Kollektcirkulär

Passa gärna på att ta upp en kollekt till Bibelsällskapets arbete! Bibelsällskapet är en 90-kontoorganisation och vår verksamhet och våra ansvarstaganden genomförs tack vare gåvor från enskilda personer och församlingar.

Kollekttexten för Bibelns dag 2021 löd så här:

Tänk att få höra en efterlängtad budbärares steg över bergen! Någon som ropar ut goda nyheter och bär bud om räddning.
Vi längtar alla efter positiva rapporter i tider av oro – oro för det som händer nu och inför framtiden. Vi längtar efter hopp.

Bibeln är en källa ur vilken vi kan ösa budskap om räddning. Och mest hoppfullt blir det, när vi får lyssna till de goda nyheterna på vårt eget modersmål …

En av Bibelsällskapets huvuduppgifter är därför att bidra till att översätta Bibeln både i Sverige och internationellt. Nu kraftsamlar Bibelsällskapet i arbetet med att översätta hela Nya testamentet på svenska till 2026, och fortsätter även att göra Bibeln tillgänglig på de samiska språken och meänkieli. Tack vare kollekter och gåvor får också bibelöversättning i andra delar av världen bidrag via Bibelsällskapet.

Bibelsällskapet är beroende av ditt stöd. Genom din gåva i dag gör du så att människor i vår värld får bud om räddning, så att vi alla kan ta emot hopp ur livets källa.

Varmt tack för kollekten och Guds välsignelse!

Anders Göranzon, generalsekreterare & biskop Åke Bonnier, ordförande

 

Ekumeniska böneveckan för kristen enhet 18-25 januari

Bibelns dag infaller i starten av Böneveckan. Bibelns dag kan bli startskottet för en fin bönevecka. Gudstjänstordning, bibeltextförslag och mycket mer kring böneveckan finner du på SKR:s webbplats www.skr.org.