Även när nyhetsrapporteringarna från Turkiet och Syrien tystnar finns den bistra verkligheten kvar. Hjälp bibelsällskapen i de båda länderna att hjälpa sina landsmän att finna hopp och livsmod i krisen efter jordbävningarna, och läs nedan där de berättar om situationen!

Den första jordbävningen var den mest förödande som drabbat Turkiet på mer än 20 år. Epicentrum låg nära Gaziantep i södra centrala Turkiet samt i norra Syrien. Regionen är även hem för tusentals syriska flyktingar och de många humanitära hjälporganisationer som också är baserade där.

Syriens nuvarande komplexa nödsituation är bland de största humanitära kriserna i världen, och jordbävningarna kom bara att förvärrat situationen. Ett hinder för att snabbt ge bistånd i Syrien är att regeringen inte kontrollerar hela nordvästra Syrien, det område som drabbats hårdast av jordbävningen. Runt 4,1 miljoner människor beroende av humanitärt bistånd, varav majoriteten är kvinnor och barn.

Minst 230 000 byggnader skadades eller förstördes i 11 provinser i Turkiet och minst 10 600 byggnader har förstörts helt eller delvis i nordvästra Syrien. Bara i Aleppo är omkring 3 500 byggnader skadade och behöver reparation, och 700 byggnader klassas som osäkra och skulle kunna rasa samman.

Direkt efter de första skalven satte bibelsällskapets generalsekreterare Tamar Karasu och hennes bibelteam i Turkiet i gång att planera stödinsatser och åkte ut med förnödenheter, vatten, filtar och sovsäckar. George Andrea i Syrien kunde berätta att de klarat sig, men att stora delar av det förr så vackra Aleppo låg i ruiner. Trots kriget fanns det fina kvarter kvar, men nu var de raserade enligt George. Människor sov i sina bilar, eller sittande på stolar i någons mer stabila hem med ytterdörren öppen för att snabbt kunna springa ut i natten om skalven skulle bli för starka. Trots det fyllde bibelpersonalen skåpbilar för att förse kyrkorna i den drabbade landsdelen med biblar.

Din hjälp är välkommen

I Aleppo har barn under tolv år aldrig upplevt annat än krig. De har sett döda och skadade, bomber och ruiner, och de vuxnas förtvivlade försök att skaffa mat för dagen. Hur blir vuxenlivet för dessa barn? Kan vi göra något för att hjälpa dem? Ja, det kan vi.

Först och främst ger bibelsällskapen människor hopp genom Bibelns berättelser. Vi har i flera år stöttat ett program med utbildning av traumahandledare och även traumaprogram för barn. Detta viktiga arbete är baserat på professionella psykologiska principer och bruk av Bibelns texter och kristen tro.

Efter jordbävningarna behövs detta projekt mer än någonsin, och bibelsällskapen behöver din och min hjälp att stötta barn och vuxna i sitt läkande.

Konkret behövs det pengar för att utbilda fler behandlare. Ju fler utbildade handledare i traumabearbetning, desto fler får hjälp. Att utbilda en handledare kostar cirka 7 500 kr, inklusive resa, boende och kurshållare. Det är mycket pengar, men om varje handledare kan hjälpa 100 barn blir det bara 75 kr per barn. Det är lite – när vi vet att det kan hjälpa ett barn att hantera sitt liv och sitt mående.

Märk din gåva med ordet ”jordbävning”. Du kan antingen ge din gåva via Swish 900 62 63 eller via Bg 900 62 63. Du kan även använda Bibelbutikens betalfunktion i gåvoshoppen.

Bibelsällskapets ledare i Syrien, George Andrea:

Ja, vi är här i Aleppo, och de som har kunnat hämta sina släktingars och vänners kroppar har gråtit under en lång tid, och de försöker fortfarande få fotfäste i tillvaron. De som fortfarande letar efter sina nära och kära hoppas att de åtminstone ska hitta kropparna.

Vi själva går fortfarande till vår pastors kontor i den säkraste byggnaden i vårt grannskap. Vi försöker sova medan vi sitter på stolar och håller dörren öppen, ifall det kommer en ny kraftig jordbävning och vi behöver springa ut på gatan.

Vårt bibelteam, sammanlagt tio modiga ungdomar, åker till alla större städer och byar som har drabbats av de två jordbävningarna. De arbetar med olika kyrkliga organisationer som har arbetat på “marken” sedan den 6 februari 2023. Alla medlemmar i vårt team är utbildade i Trauma Healing, familjerådgivning, ungdomsbrott, barnrådgivning och mödravård. Varje teammedlem är en person “som kan gråta med dem som gråter”. Under den senaste veckan har de fått veta mer om de olika behov som finns. Det är en lång lista! Men jag försäkrar att vårt team kan dela Jesu glädje under svåra omständigheter. Flera av dem har redan tagit emot familjer som kommer från Aleppo och Latakia och som letar efter bostad i Homs. Efter två års belägring av deras hemstad under vårt hemska inbördeskrig är de redan tränade för insatser. De har sett fler dödsfall än någon ung person borde se under sin livstid. Snälla, be att den Helige Ande ska ge dem styrka när de möter människor som har förlorat allt. Be!

Som ett bibelsällskap har vi alltid varit engagerade i att dela Guds ord med människor i nöd. Vi är inte särskilt många, och med begränsad finansiering måste vi vara försiktiga med vad vi ska ge oss in i, men behoven nu är så överväldigande, och det är därför vi har ett team som är mycket aktivt bland de lidande. Vi har även kontakt med byggare som kommer att finnas tillgängliga för att göra olika typer av enklare reparationer av byggnader. Vi kommer inte att engagera oss i mer krävande reparationsarbeten, men vi har blivit uppmuntrade av att se att dessa byggare har tyckt om att arbeta med oss. De har redan insett att vi inte vill ha några fuskbyggen. Detta kommer att bli en långvarig process, allt efter de behov vi ser i människors hem.

Traumabearbetning

Vi har redan haft Trauma Healing-seminarier, och behoven är enorma. En del kommande seminarier kommer att genomföras av vårt bibelsällskapsteam i Homs, men vi har kontakt med ytterligare människor som har utbildats genom våra tidigare seminarier. De har kompetens att leda egna seminarier. Nu behöver vi ha mer samordning, och det är en hektisk tid vi har framför oss.

Med mer fattigdom och allt fler som lever från timme till timme kommer vi säkert att vara involverade i många familjerådgivningsseminarier. Hur ska familjerna klara av alla dessa utmaningar som krig och jordbävningarna fört med sig?

Vi är också glada över att vår nya bok som heter “Bygga broar” snart kommer ut. Den kommer att lära ledare över hela Syrien att hjälpa barn att förstå en ny värld som vi aldrig trodde att vi skulle få se. Ja, “jordbävningsvärlden” skiljer sig från allt vi någonsin tidigare har stött på.

Penningbehov

Vi behöver pengar till alla projekten, och på lång sikt kommer pengarna att avgöra hur mycket vi kan göra. För närvarande kör vårt team på en stram budget, inga hotell, de sover hemma hos folk var de än är. Vi försöker att hitta bra sovsäckar till dem. Det skulle göra det lättare att bara “lägga sig ner var som helst och sova”. Vi är verkligen glada för de kyrkor som har öppnat sina dörrar för våra medarbetare (och många andra). Vi är så lyckligt lottade! Hittills har vårt arbete med Trauma Healing bara kostat oss smörgåsar och vattenflaskor, och ibland några koppar kaffe till deltagarna. Men de träningspassen har varit nära “hemmet”. Men nu räknar vi med att kostnaderna kommer att öka eftersom vi behöver ha en uppsökande verksamhet med mer resor.

Det finns så många behov i vårt Syrien, och de överträffas bara av möjligheterna för Gud att arbeta genom oss.

Med kärlek, George

Läs hälsning från Turkiet nedan:

Bibelsällskapets ledare i Turkiet, Tamar Karasu:

Sedan starten har vi på bibelsällskapet i Turkiet nära kontakt med kyrkor på fältet och deras kanslier i Istanbul. Vi har tillhandahållit dricksvatten, mat, generatorer, tält och betalkort. Alla har distribuerats genom lokala kyrkor där.

Vi håller kontakt med lokala kyrkor och får uppdateringar om deras nuvarande behov, och söker fler att samverka med eftersom vi ensamma inte klarar bördan.

Under tiden organiserar vi våra Trauma Healing-aktiviteter. Våra tidigare utbildade traumaledare har fått samlas i ett ZOOM-möte med Dr Philip Monroe från Trauma Healing Institute. Deltagarna fick chansen att ställa frågor och kommer att få praktisk information om hur de arbetar vidare med traumatiserade personer i en sådan här situation.

Traumat begränsas inte enbart till jordbävningsområdet, behovet är större än vi kan föreställa oss. Människor som bor i andra städer har familjeförbindelser med direkt drabbade. De som inte har någon direkt koppling blir också traumatiserade av att se uppdateringarna i nyhetssändningarna.

Traumakurser

Så många döda finns fortfarande under ruinerna. På grund av antalet efterskalv lever människor i konstant skräck och rastlöshet. Möjligheten för att en jordbävning kan ske i Istanbul är också en annan orsak till trauma bland befolkningen. Utifrån behoven kommer vi att hålla nya traumautbildningar detta år.

Vi låter trycka särskilda häften om trauma; en liten bok med titeln “Beyond Disaster”/Efter katastrofen, med ett innehåll som kan hjälpa människor att hantera sina trauman.

Tryckning av biblar och Nya testamenten är också en pågående aktivitet för att tillhandahålla nödvändiga skrifter till kyrkorna.

Det vi hör från kyrkorna som verkar i jordbävningsregionen är att huvudproblemet är boendet. Hatay är en av de städer som drabbades hårt av den andra jordbävningen. Antalet kristna där är cirka 5 000, främst arabisktalande grekisk-ortodoxa. Där finns kyrkor – 10 ortodoxa, 2 armeniska, 2 evangeliska, 1 latinsk katolsk och 1 syrisk katolsk kyrka som inte kan användas längre.

Antiokia viktig historisk plats

Antiokia är Hatays huvuddistrikt och där är 90 procent av byggnaderna oanvändbara. Situationen är inte bättre i andra delar. Eftersom efterskalven inte tar slut uppmuntras människor att hålla sig borta från sina hem, i vissa fall är de helt förbjudna att gå in.

I staden Mersin, tre timmar från Hatay, bor runt 18 000 kristna. Den ortodoxa kyrkan i Mersin har öppnat sina dörrar för dem. Några bor i kyrkan, några i församlingsbors hus och några på hotellrum. Kyrkan tillhandahåller daglig mat, hygien, kläder, etc. Det är mycket viktigt att upprätthålla denna hjälp tills de nu hemlösa kan återvända och slå sig ner i Antiokia. Området är betydande i den kristna historien och alla kyrkor vill behålla kristen närvaro där. Men om vi inte kan ge dem en regelbunden hjälp under några månader tills de står på benen kommer den kristna närvaron i regionen att vara historia.

Vi vill tillhandahålla containerhus eller prefabricerade hus för att ge dem lite avskildhet så att de kan leva som familjer. Husen kostar cirka 30 000 kr styck. I Mersin, till exempel, budgeterar kyrkorna den månatliga kostnaden för de behövandes förnödenheter inklusive hygien till cirka 300 000 kr. (Detta är endast för Mersin som tar hand om 1 800 personer.) Det finns andra kyrkor också.

Behöver långsiktigt stöd

Trauma Healing-utbildningar kommer att ske parallellt med detta. Vi strävar efter att utrusta människor som arbetar på fältet. Vi vill också tillhandahålla material speciellt för barn.

Tyvärr är vi i en position att varje krona som vi kan få är viktig och kommer att möta ett behov.

Dessa siffror är oöverkomliga för lokala kristna att hantera. De är desperat i behov av hjälp utifrån. Och här kan bibelsällskapet med sin lokala och internationella identitet spela en viktig roll. Nu får vi hjälpas åt.

Hälsningar, Tamar Karasu

Du kan hjälpa till genom att ge en gåva! Swisha till 900 62 63 och skriv “jordbävning” i meddelanderutan. Eller ge en gåva via Bg 900 62 63, eller Bibelbutikens betalfunktion.

Tack för att du hjälper till att sprida helande och hopp!

SHARE NOW