I Sverige pågår flera bibelöversättningsarbeten i Svenska Bibelsällskapets regi. Mot sommaren lanserar Svenska Bibelsällskapet en pilotöversättning av Markusevangeliet, Filipperbrevet och Första Johannesbrevet, ett test och ett första steg mot en ny översättning av Nya testamentet på svenska som ska vara klar 2026.

– Det är avgörande för Bibelsällskapet att själva hantverket kring bibelöversättning hålls levande, och där fyller pilotprojektet en viktig funktion. Ambitionen för pilotöversättningen är att centrala termer och begrepp ska översättas så konsekvent som möjligt medan struktur och bildspråk styrs av svenskans förutsättningar, säger Mikael Winninge, Bibelsällskapets översättningsdirektor.

Redaktion och primäröversättare

I dagarna blev namnen klara på de personer som ska ingå i redaktionskommittén för Nya testamentet, NT 2026. Gruppen består av Alva Dahl, Jonas Holmstrand, Aili Lundmark och Mikael Winninge. Utöver dessa kommer Lisa Buratti, Linda Joelsson, Dan Nässelkvist, Bim O’Reilly, Rikard Roitto och Mikael Tellbe att arbeta med primäröversättning. Dessutom kommer flera andra stilister, författare och språkexperter att bidra i arbetet som leds av Bibelsällskapets översättningsenhet med Mikael Winninge i spetsen.

– Redaktionskommittén, bestående av två exegeter och två stilister, bearbetar all text kontinuerligt i översättningsprocessen. Varje text ska bearbetas på fem olika nivåer innan den är klar för slutkorrektur. Primäröversättarna levererar utkast på nivå 1 och 2 och tillhandahåller därmed grundarbetet för den fortsatta bearbetningen av redaktionskommittén och en rad externa konsulter. Den slutgiltiga texten blir alltså resultatet av ett sammanhållet teamwork, som Bibelsällskapet har copyright på, förklarar Mikael Winninge.

Just nu pågår även bibelöversättning till sydsamiska, lulesamiska och meänkieli. Bibeln på nordsamiska gavs ut 2019.

SHARE NOW