I samband med Svenska Bibelsällskapets huvudmannaråds vårsammanträde, måndagen den 3 maj kl 14.00, håller Bibelsällskapets vice ordförande, docent Tord Fornberg, ett föredrag med temat: Katolsk studiebibel – Nya testamentet ur Bibel 2000 med katolska kommentarer.

Arbetet med att ta fram Katolsk studiebibel initierades år 2015. Utöver utförliga inledningar till samtliga bibelböcker är bibeltexterna försedda med katolska kommentarer. Dessa kommentarer är hämtade från kyrkofäderna, koncilietexter, påvliga dokument, katolska exegeter och Katolska kyrkans katekes. Svenska Bibelsällskapets vice ordförande, docent Tord Fornberg, Uppsala, har granskat alla texter ur bibelvetenskaplig synvinkel och även varit dess redaktör.

Katolsk studiebibel är utgiven av Veritas förlag, som på sin webbplats skriver:
”Bibeln är alltid aktuell, och i Nya testamentet möter vi de första vittnesbörden om kyrkans Herre och hur de första församlingarna växte fram. Texterna är tillkomna i en specifik, historisk kontext, och måste tolkas utifrån den – men inte tolkas i första hand av oss som enskilda individer utan i ljuset av kyrkans tradition och dem som gått före.”

Klicka här för att komma till evenemanget som sänds via Facebook live.

Evenemanget sker i samarbete med Stockholms katolska stift och Veritas förlag.

SHARE NOW