I samverkan med en rad andra bibelsällskap publicerar vi nu våra bibelöversättningar på en plattform, men med samma adress bibeln.se. Med detta samarbete önskar vi uppnå flera saker:

  • Utöver Bibel 2000 och 1917 års kyrkobibel finns nu även Biibbal 2019 (Bibeln på nordsamiska) och KR92 (Bibeln på finska) på bibeln.se. Vi kommer kontinuerligt ladda upp fler bibelöversättningar, som exempelvis texter ur det pågående översättningsarbetet NT2026 och Karl XII (som korrekturläses).
  • Samarbetet ger en långsiktigt hållbar lösning, som vi kommer att ha glädje av under lång tid.
  • Över tid kommer vi kunna erbjuda många fler funktioner i en lösning som är mer framtidssäker. Redan nu kan du t ex testa att läsa översättningar parallellt.
  • Till att börja med saknas “Uppslagsdelen” som funnits på den förra sidan men vi beräknar att denna också kommer publiceras inom en snar framtid.

Om du har respons är du välkommen att skriva till support@bibeln.se

Anders Göranzon, generalsekreterare

SHARE NOW