Bibelsällskapet arbetar med att ta fram en ny bibelöversättning. Under arbetets gång besöker vi gärna lokala sammanhang för att ge en inblick i översättningsarbetet eller fortbilda personalen och de frivilliga ledarna.

Fortbildning

Föreläsningarna som fortbildar är ­särskilt framtagna med tanke på ­kyrkligt anställda. De belyser bibel­frågor och översättning mer specifikt.

Allmänbildning

Föreläsningarna är framtagna med öppna samlingar för allmänhet och församlingsaktiva i åtanke.

Intresseförfrågan
Vill du boka en talare kan du hitta alla våra kontaktuppgifter här.

Ladda ner informationen.

Läs om fler möjliga besök.

SHARE NOW