Hela 57 översättningar av hela eller delar av Bibeln kunde avslutas förra året. Bland annat kom Psaltaren på lulesamiska. Fjorton språkgrupper fick hela Bibeln översatt. Nya bibelstatistiken för 2022 visar på ambition.

100 miljoner människor fick möjlighet att läsa delar av Bibeln på sitt modersmål för första gången under förra året.
Ökat samarbete, utveckling inom tekniken och människor som varit villiga att ge pengar till översättning har lett till en aldrig tidigare skådad fart i bibelöversättandet de senaste åren.

Tack vare bibelsällskap och ytterligare bibelorganisationer finns i dag hela Bibeln tillgänglig på 733 språk som talas av 5,9 miljarder människor. Över 70 procent av dessa biblar har översatts av bibelsällskap inom United Bible Societies.Sammanlagt har 7,2 miljarder människor någon bibelskrift på sitt modersmål.

Det talas 7 386 språk i världen, men 3 776 språk – mer än hälften av världens språk har fortfarande ingen bibelöversättning alls.
– Det är därför vi i United Bible Societies och andra fortsätter att arbeta mot målet att alla som vill läsa Bibeln ska kunna göra det på sitt modersmål, säger generalsekreterare Anders Göranzon.
– Att översätta Bibeln är ett målmedvetet och långsiktigt arbete, och det är roligt att det går framåt! Här i Sverige bidrar vi genom att översätta Bibeln till svenska, de samiska språken och meänkieli, och så är vi med och finansierar flera internationella översättningsprojekt, fortsätter Anders.

Från Brasilien till Bangladesh tog 57 språkgrupper emot förstagångsöversättningar av bibeltext under 2022.
14 av dessa språkgrupper fick hela Bibeln översatt för förs­ta gången. Ett exempel är språket igikuria som talas i Tanzania och Kenya, en översättning som Svenska Bibelsällskapets givare varit med och stöttat.
Dessutom fick åtta språk som haft ålderstigna bibelöversättningar nya helbiblar under förra året. Språk förändras och med tiden kan bibelöversättningar bli svåra att förstå. Ett av språken som fått en nyare översättning är kurdiska som talas av 15 miljoner människor.
– Bibelöversättning är en mödosam uppgift som kräver uthållighet, engagemang och kärlek till arbetet. Genom att översätta Bibeln till männi­skors modersmål strävar översättarteamen efter att ”låsa upp” kraften i Guds ord för läsarna, säger Dirk Gevers, United Bible Societies nye generalsekreterare, boende i Sydafrika.

Fem språk välkomnade sina första utgåvor av Nya testamentet – ett i Latinamerika, ett i Afrika och tre i Asien. Ytterligare bibeldelar med en eller flera bibelböcker gjordes också tillgängliga på 38 språk över hela världen. Ett av dem är lulesamiska, som är ett av fem samiska språk och talas i Jokkmokk och Gällivare och kring Tysfjord i Norge. Att översätta Bibeln är ett viktigt steg i att bevara språket. Det är ett litet antal människor som talar lulesamiska till vardags.
– Nu finns Psaltaren, Sálmajgirjje, tryckt på lulesamiska, en del i vårt stora GT-projekt. Nya testamentet kom 2003, berättar översättningsdirektor Mikael Winninge på Bibelsällskapets kansli i Uppsala.

Sedan 2018 har de förenade bibelsällskapen fokuserat på en djärv vision – att slutföra 1 200 bibelöversättningar till år 2038. Av dessa är 880 förstagångsöversättningar, 320 är nya eller reviderade översättningar.
Hittills har 133 översättningar slutförts och 333 pågår. Arbetet med de återstående 734 har ännu inte börjat.
– Insatserna och resurserna som krävs för att översätta Bibeln till ett språk som talas av miljoner människor eller ett språk som talas av några tusen är fortfarande desamma, säger Alexander Schweitzer som är ledare för översättning inom United Bible Societies.
– Vi har åtagit oss att slutföra över tusen bibelöversättningar till 2038. Även om de senaste tre åren varit utmanande är vi ihärdiga. Vi är tacksamma för våra bibelöversättare och deras hårda arbete, och för givarna som ger medel till översättning, säger Alexander Schweitzer.

Förra året färdigställde bibelsällskapen bibeldelar på 20 teckenspråk. Enda landet med hela Bibeln på teckenspråk är än så länge USA, så mycket arbete återstår på den fronten.

SHARE NOW