Svenska Bibelsällskapet publicerar inom kort en pilotöversättning av Markusevangeliet, Filipperbrevet och Första Johannesbrevet. Samtliga texter är översatta och bearbetade i flera steg. Viss granskning och finjustering återstår. Här publiceras för intresserade bibelläsare texten till Mark 1–4 såsom den nu föreligger. Den kan ligga till grund för daglig bibelläsning. Notera alltså att texten kan komma att ändras något före slutlig publicering. Ett begränsat urval fotnoter samt citathänvisningar medföljer också denna version. Vi är mycket tacksamma för respons och konstruktiva synpunkter. Vi vill till sist önska alla bibelläsare ett gott och välsignat nytt år.

Ladda ner texten här.

 

 

SHARE NOW