Tidigare i år utsåg Bibelsällskapets styrelse ett översättningsråd som ska bidra till att NT2026 följer de direktiv som fastställts av styrelsen. I maj hade hölls ett första möte och det skedde digitalt.

Rådet består av språkvetare, bibelexegeter och andra teologer. Ordförande är Bibelsällskapets generalsekreterare, Anders Göranzon. Övriga ledamöter är: Samuel Byrskog, professor i bibelvetenskap vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lund. Cristina Grenholm är professor i tros- och livsåskådningsvetenskap och verksam som kyrkosekreterare vid Svenska kyrkans kyrkokansli i Uppsala. Miriam Hjälm Lindgren arbetar som lektor vid avdelningen för Östkyrkliga studier vid Teologiska Högskolan i Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm). Professor Catharina Nyström Höög tjänstgör vid Institutionen för svenska och flerspråkighet. David Nyström är högskolelektor i Nya testamentets exegetik och kyrkohistoria vid Johannelunds teologiska högskola. Richard Pleijel är Teologie doktor i Gamla testamentets exegetik och forskare vid tolk- och översättarinstitutet, Stockholms universitet. Hanna Stenström är nytestamentlig exeget och docent vid Enskilda högskolan Stockholm. Sekreterare i rådet är Bibelsällskapets översättningsdirektor, Mikael Winninge.

Rådet kommer att mötas minst en heldag varje termin fram till att översättningen är klar. Nästa träff äger rum i november. En av de viktigaste uppgifterna är att på styrelsens uppdrag följa översättningsarbetet, så att styrelsen mot slutet av processen med trygghet kan anta översättningen som Bibelsällskapets översättning av Nya testamentet.

SHARE NOW