Öppna Bibeln för barnen är temat för kommande Bibelns dag, söndagen den 22 januari 2023. Det fokus vi föreslår är hur vi pratar med barn om Bibeln i skolan, i hemmen och i världen. Hur gör vi Bibelns berättelser tillgängliga för barn? Vad kan de själva vilja lära sig om de får chansen? Planera redan nu vad ni kan göra i januari för att lyfta Bibeln i gudstjänst och samlingar.
Svenska Bibelsällskapet sätter fokus på bibelanvändning och vill inspirera alla att öppna sina biblar, och under 2023 att öppna dem på olika sätt för barn.
I Bibeln visar Gud sin kärlek till sin mänsklighet. Samtidigt som Bibelns berättelser visar människors svagheter och styrkor, sådant man kanske känner igen sig i, bjuder den på en djupare dimension som innebär en unik upptäcktsresa för varje läsare. Alla måste få chansen att ge sig ut på den resan.
Bibelns dag är också en kollektdag för bibelarbete. Med tanke på barnen lyfter Bibelsällskapet bland annat fram Bibel­äventyret, som ger skolbarn i årskurs fyra och fem undervisning om Bibelns innehåll på ett roligt och pedagogiskt sätt. Om ni har tillgång till en Bibeläventyrare, en instruktör, varför inte hålla en Bibeläventyrsgudstjänst på Bibelns dag? Eller kanske det är läge för ett bibeldrama, en intervjupredikan, en mysig högläsningsstund för barn eller en utställning till kyrkkaffet?
SHARE NOW