År 2019 är UNESCO:s internationella år för urfolksspråk och passande nog lanserar bibelsällskapen i Sverige,  Norge och Finland en ny nordsamisk bibelöversättning, Biibbal 2019. Det omfattande arbetet med översättningen har tagit drygt 30 år.

– Denna bibelöversättning är genuint nordsamisk på ett helt annat sätt än den gamla från 1895 som var märkbart färgad av det norska språket. Den gamla bibeln innehöll dessutom texter från 1870-talet och var inte längre lätt att förstå, säger översättningsdirektor Mikael Winninge på Svenska Bibelsällskapet.

En ny bibelöversättning har en krusningseffekt på alla delar av den samiska kulturen, inte bara den kyrkliga. Detta gäller bland annat för standardiseringen av det nordsamiska skriftspråket. Teamet av översättare har bestått av personer från den norska, finska och svenska sidan av gränsen.  De har fått lägga många timmar på att hitta en gemensam stavnings- och språkstil som omfattar hela nordsamiska språkområdet. Nordsamiska talas i dag av omkring 16 000 – 17 000 personer, varav 5 000–6 000 personer i Sverige.

Lanseringen av Biibbal 2019 är en stor begivenhet för kyrkan i Sápmi och förväntningarna på den nya översättningen är höga. Eftersom Bibelns texter följer människor genom livets stora övergångar som dop, konfirmation, bröllop och begravning för de också med sig en speciell klang in i kultur och samhälle. Att kunna luta sig mot en gedigen bibelöversättning med det gemensamma språket i fokus betyder mycket för identitet och värdighet.

Programmet för lanseringen i Kautokeino 23–25 augusti sker i samarbete med samiska högskolan som bjuder på ett omfattande seminarieprogram. I ett av seminarierna presenteras också bibelöversättning och språkarbete för flera av de samiska språken som sydsamiska och lulesamiska. På söndagen äger en festgudstjänst rum i Kautokeino kyrka.

Den 5–6 oktober kommer lanseringen av den nordsamiska Bibeln även att högtidlighållas på svensk mark genom ett separat firande i Kiruna.

Översättare för Nordsamiska

Från arbetet med att godkänna bibeltexten. Ole Henrik Magga och Berit Frøydis Svineng Johnsen.

Ytterligare kontakt och information

Bibelsällskapets översättningsdirektor Mikael Winninge:

mikael.winninge@bibeln.se

0730-70 63 41

SHARE NOW