I detta nummer av tidningen vill vi ta upp några exempel på hur vi som bibelsällskap försöker bli bättre på att arbeta med miljöfrågor i stort och smått. Både vad gäller vårt eget arbete och i samverkan med andra bibelsällskap. Ytterst handlar det om det ansvar Gud gett oss som människor. Vi har verkligen kunskaper på gott och ont. Bibeln är tydlig i att vi ska använda vårt förnuft och alla våra resurser till att göra gott. Och i detta uppdrag ryms hela skapelsen.

Läs mer i tidningen här.

/Anders Göransson, generalsekreterare Bibelsällskapet

SHARE NOW