Enligt den nyligen släppta bibelstatistiken för 2017 finns hela Bibeln översatt till 674 språk. Det är en ökning med 26 språk jämfört med året innan då totalsiffran låg på 648 språk. Det innebär att nära 5,4 miljarder människor i dag har tillgång till både Gamla och Nya testamentet på ett språk de förstår. Det talas dock 7 097 språk i världen, så mycket arbete återstår.

United Bible Societies med sina 149 nationella bibelsällskap världen över har bidragit till att 55 olika bibelöversättningsprojekt på 49 olika språk kom i mål 2018. Dessa språk talas av 580 miljoner människor.

20 av språken har fått bibelöversättningar för första gången, varav sju är helbiblar, fyra Nya testamenten och nio utvalda bibeldelar. Det innebär att 14 miljoner människor får premiärläsa bibeltexter på sitt modersmål. Språk förändras ständigt och bibelforskningen går framåt. Därför behöver bibelsällskapen också satsa på att revidera äldre bibelöversättningar och utbilda nya översättare så att nya generationer kan ta till sig och förstå Bibeln.

Michael Perrau, generaldirektör för paraplyorganisationen United Bible Societies, kommenterar:
Bibeln till alla – det är vårt uppdrag – och där spelar just bibelöversättandet en avgörande roll. Men det är ointressant att bara se till siffrorna, det som uppmuntrar oss är att se hur liv förvandlas tack vare Bibelns budskap. Att kunna läsa Bibeln på sitt hjärtas språk är avgörande för hur man tolkar innehållet.

7 097 språk i världen
För närvarande finns 7 079 språk i världen. Dessa talas av 7,6 miljarder människor. Endast 674 av språken har hela Bibeln översatt. Men dessa 674 språk talas av 71 procent av jordens befolkning – tecken på att bibelarbetet ändå går framåt och når allt fler. Ytterligare 631 miljoner människor har tillgång till Nya testamentet på 1 515 språk. 406 miljoner människor har tillgång till några delar av Bibeln.

209 miljoner utan Bibeln
Sammanställningen visar att kvar finns 209 miljoner människor som lämnas utan någon del av Bibeln översatt till deras modersmål. Antalet språk utan bibeltillgång är 3 773.

United Bible Societies arbetar för att alla en dag ska ha tillgång till hela Bibeln på sitt språk. Nationella bibelsällskap är för närvarande involverade i 400 översättningsprojekt över hela världen.

I Sverige arbetar Svenska Bibelsällskapet med bibelöversättning till nord-, syd- och lulesamiska samt meänkieli. En lättläst utgåva av Nya testamentet på svenska är också under produktion där Bibelsällskapet bidrar med bibelvetenskaplig expertis till LL-förlaget, en del av Myndigheten för tillgängliga medier. Det lättlästa NT väntas vara klart hösten 2018. Den nordsamiska helbibeln kommer att publiceras i augusti 2019.

Svenska Bibelsällskapet stödjer även flera internationella översättningsprojekt. I år gäller det översättningar till kroatiska och amahriska, men utbildning av tre översättare i Burma som ska arbeta med minoritetsspråk. Under 2017 kom två projekt i mål som vi sponsrat tidigare – Bibeln på språket txitxopi i Moçambique och en studiebibel på språket chichewa i Malawi.

Bibeln på teckenspråk och braille
Särskilt intressanta projekt som nämns i UBS rapport är de som riktar sig mot dem med olika syn- och hörselnedsättningar, döva och blinda. Bara tio procent av de 400 aktiva teckenspråken i världen har någon del av Bibeln översatt, och endast 44 språk har bibeldelar skrivna med braille, punktskrift. Under 2017 arbetade man flitigt med brailleöversättningar i 32 länder. I Uganda och Indien fick språkgrupperna luganda och khasi sina allra första skrifter.

Den tekniska och digitala utvecklingen gör det betydligt enklare att möta dessa målgruppers behov. Till exempel kan man skapa smidiga bibelappar för hörselskadade att ladda ner i sina mobiler.

The Digital Bible Library (DBL), där flera bibelorganisationer samlar sina översättningar, är en viktig del i satsningen Bibeln till alla. I det digitala biblioteket finns både texter och ljudinspelningar. Därifrån kan bibelleverantörer som YouVersion och Bible Search hämta innehåll till sina digitala plattformar så att bibelläsarna kan ta del av just sin översättning på mobilen eller datorn. I dag finns 1 735 olika textöversättningar och 1 078 ljudinspelningar i det digitala bibelbiblioteket. Fler människor än någonsin har tillgång till Bibeln, läser den, använder den och delar den med andra.

Läs gärna översättningsrapporten från United Bible Societies. ENG.

 

SHARE NOW