NU MOBILISERAR bibelsällskapen kring Afghanistan tillsammans med partner för humanitära insatser bland flyktingar. På Haiti är bibelsällskapet en bärare av hopp i ett läge när effekterna av jordbävning och orkaner förvärras av våldsbenägna gäng. Detta är ett par exempel på vad världens 150 bibelsällskap bidrar med i sina länder.

KÄRNAN I BIBELSÄLLSKAPENS arbete är alltid att göra Bibeln översatt och tillgänglig för alla som vill – att dela Bibeln vidare – men det börjar alltid med att möta människor där de fak-tiskt är. Omsorgen tar form i barnsatsningar, aidsprogram, alfabetisering, traumabehandling och mycket mer. Det kan vara lek och lärande, eller livsviktigt allvar. Bibelns budskap är basen.

SVENSKA BIBELSÄLLSKAPET ser till att din gåva går till etablerade internationella projekt med Bibeln – och mänskliga rättigheter i fokus.

Läs mer om hur du kan vara en del av arbetet här.

SHARE NOW