NU MOBILISERAR bibelsällskapen kring Afghanistan tillsammans med partner för humanitära insatser bland flyktingar. På Haiti är bibelsällskapet en bärare av hopp i ett läge när effekterna av jordbävning och orkaner förvärras av våldsbenägna gäng. Detta är ett par exempel på vad världens 150 bibelsällskap bidrar med i sina länder.

KÄRNAN I BIBELSÄLLSKAPENS arbete är alltid att göra Bibeln översatt och tillgänglig för alla som vill – att dela Bibeln vidare – men det börjar alltid med att möta människor där de fak-tiskt är. Omsorgen tar form i barnsatsningar, aidsprogram, alfabetisering, traumabehandling och mycket mer. Det kan vara lek och lärande, eller livsviktigt allvar. Bibelns budskap är basen.

SVENSKA BIBELSÄLLSKAPET ser till att din gåva går till etablerade internationella projekt med Bibeln – och mänskliga rättigheter i fokus.

Läs mer om hur du kan vara en del av arbetet här.

SHARE NOW

Just nu går Svenska Bibelsällskapet, inklusive Bibeläventyret och Bibelbutiken, över till ett nytt register- och gåvosystem. Detta gör bland annat att det kan dröja innan du får din faktura, även om du beställt och fått din vara från Bibelbutiken eller Bibeläventyret.

Dessutom gör systembytet att inbetalningskort med OCR som skickats ut innan september 2021 registreras som gåvor till Bibelsällskapets konto ”Där det bäst behövs”. Om du vill att din gåva ska gå till det ändamål som talongen avser kan du betala in till bankgiro 900-6263 och skriva det önskade ändamålet i meddelandefältet. Tack!

Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter.