Senaste numret av tidningen BIBEL finns nu att läsa!

 

Bibelsällskapets tidning heter BIBEL. Observera att namnet skrivs i obestämd form. Avsikten är bland annat att lyfta fram Bibeln som värdebärande begrepp, symbol och text än tydligare.

Bibel har i dagligt tal kommit att betyda både ”ledstjärna” och ”samlad information”. Det kan handla om allt från vardagsfilosofi till en VM-bibel. Eftersom Bibelsällskapet värnar originalet, är BIBEL ett varumärke värt att framhålla. I tidningen BIBEL finns saklig information om den ledstjärna vi kallar Bibeln och det arbete som bedrivs av de förenade bibelsällskapen inom United Bible Societies. Anders Blåberg är ansvarig utgivare.

SHARE NOW