Internationella läskunnighetsdagen, 8 september

Bibelsällskapens kärnverksamhet är översättning, produktion och distribution av Bibeln. Detta för att vi vet att Gud vill tala till oss människor och att bibelordet förvandlar.

Men för att människor ska kunna få tillgång till bibelordet finns ofta hinder, som politiskt förtryck och geografisk otillgänglighet eller brist på översättning eller bristande läskunnighet. Bibelsällskapen vill verka för att överbrygga dessa hinder.

Vikten av att själv kunna läsa Bibeln och ta in Guds budskap för sitt liv, sin familj och sitt samhälle kan inte överskattas. Och för att kunna läsa Bibeln måste man ha lärt sig att läsa. Därför är alfabetisering en integrerad del av UBS arbete. I dag bedrivs 73 läs- och skrivprojekt världen över via bibelsällskapen.

I Ghana i Västafrika kan 80 procent av befolkningen läsa och skriva. Bland de esahie- och gurunetalande i landet är andelen 20 procent. Därför startade Ghanas bibelsällskap 2020 läs- och skrivprojekt bland dessa, med stöd från Svenska Bibelsällskapet och Sida. Ghanas bibelsällskap har arbetat med alfabetiseringsprojekt i 20 år, och det är en naturlig följd av att Bibeln översatts till flera av de 80 olika språken som talas i landet.

Målet med projektet är inte bara att de ska kunna läsa Bibeln, utan även att de ska få kunskap om sina rättigheter och om olika livskunskaper som kan hjälpa dem att ta sig ur den utbredda fattigdomen. Läs och skrivkunnighet är det första steget till detta.

Hör mer om UBS arbete med läs- och skrivprojekt i klippet nedan.

 

SHARE NOW

Just nu går Svenska Bibelsällskapet, inklusive Bibeläventyret och Bibelbutiken, över till ett nytt register- och gåvosystem. Detta gör bland annat att det kan dröja innan du får din faktura, även om du beställt och fått din vara från Bibelbutiken eller Bibeläventyret.

Dessutom gör systembytet att inbetalningskort med OCR som skickats ut innan september 2021 registreras som gåvor till Bibelsällskapets konto ”Där det bäst behövs”. Om du vill att din gåva ska gå till det ändamål som talongen avser kan du betala in till bankgiro 900-6263 och skriva det önskade ändamålet i meddelandefältet. Tack!

Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter.