Hur kan vi som kyrka vara ett stöd för skolor i deras religionsundervisning och värdegrundsarbete? Det är huvudtemat för den konferensserie som Karlstads stift och Svenska bibelsällskapet nu bjuder in till. Vi belyser temat utifrån olika perspektiv, och vi närmar oss det både i teologisk och pedagogisk reflektion och i delande av olika praktiknära metoder och erfarenheter.

Serien består av tre självständiga tillfällen, över ett år. Två digitala halvdagar, och en heldag digitalt eller fysiskt.

Första tillfället är 11 november 2021, 8.30-12.
Hur kan barnen få tillgång till Bibelns berättelser?

Konferensen riktar sig till församlingsmedarbetare som på olika sätt är i eller söker samverkan med skolan.

Arrangemanget är ekumeniskt och nationellt.

Arrangörer: Svenska BibelsällskapetSvenska kyrkan, Karlstads stift

Läs mer och anmäl dig via hemsidan kyrkaochskolamots.se

SHARE NOW

Just nu går Svenska Bibelsällskapet, inklusive Bibeläventyret och Bibelbutiken, över till ett nytt register- och gåvosystem. Detta gör bland annat att det kan dröja innan du får din faktura, även om du beställt och fått din vara från Bibelbutiken eller Bibeläventyret.

Dessutom gör systembytet att inbetalningskort med OCR som skickats ut innan september 2021 registreras som gåvor till Bibelsällskapets konto ”Där det bäst behövs”. Om du vill att din gåva ska gå till det ändamål som talongen avser kan du betala in till bankgiro 900-6263 och skriva det önskade ändamålet i meddelandefältet. Tack!

Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter.