Hur kan vi som kyrka vara ett stöd för skolor i deras religionsundervisning och värdegrundsarbete? Det är huvudtemat för den konferensserie som Karlstads stift och Svenska bibelsällskapet nu bjuder in till. Vi belyser temat utifrån olika perspektiv, och vi närmar oss det både i teologisk och pedagogisk reflektion och i delande av olika praktiknära metoder och erfarenheter.

Serien består av tre självständiga tillfällen, över ett år. Två digitala halvdagar, och en heldag digitalt eller fysiskt.

Första tillfället är 11 november 2021, 8.30-12.
Hur kan barnen få tillgång till Bibelns berättelser?

Konferensen riktar sig till församlingsmedarbetare som på olika sätt är i eller söker samverkan med skolan.

Arrangemanget är ekumeniskt och nationellt.

Arrangörer: Svenska BibelsällskapetSvenska kyrkan, Karlstads stift

Läs mer och anmäl dig via hemsidan kyrkaochskolamots.se

SHARE NOW