Hur kan vi som kyrka vara ett stöd för skolor i deras religionsundervisning och värdegrundsarbete? Det är huvudtemat för den konferensserie som Karlstads stift och Svenska bibelsällskapet nu bjuder in till. Vi belyser temat utifrån olika perspektiv, och vi närmar oss det både i teologisk och pedagogisk reflektion och i delande av olika praktiknära metoder och erfarenheter.

Serien består av tre självständiga tillfällen, över ett år. Två digitala halvdagar, och en heldag digitalt eller fysiskt.

11 november 2021 – 8.30-12, digitalt
Hur kan barnen få tillgång till Bibelns berättelser?
Mer information och anmälan.

SHARE NOW