Bibeln kan vara ett utmanande ämne att närma sig i skolans värld. Nu erbjuder Bibelsällskapet färdiga lektioner via den nya webbplatsen Bibeln i skolan för att underlätta för lärare att prata om Bibeln i sina klassrum.

Bibeln är en källa för religion, tro och tidlösa berättelser, men också en källa att ösa ur vad gäller konst, musik, poesi, språkbruk, livsvisdom och lagstiftning. Eftersom det ingår i Läroplanen att skolelever ska lära sig vad Bibeln är för slags urkund har Svenska Bibelsällskapet samlat nyskapat lektionsmaterial under rubriken Bibeln i skolan (Bis).

På webbplatsen bibelniskolan.se erbjuder Bibelsällskapet gratis nedladdningsbara lektioner. Materialet följer skollagen och läroplanen, Lgr22, men vad innebär det egentligen?

– Det innebär att materialet är icke-konfessionellt. I starten av varje lektions introduktion kan man också se vilka delar av läroplanens kursplaner som behandlas. Textavsnitt citerade direkt ur kursplanernas centrala innehåll i Lgr 22 visar vad lektionen tar upp, berättar Maria Utbult.

Maria Utbult har varit redaktör under webbplatsens uppbyggnad och hon har samlat och redigerat lektionerna, och hoppas kunna fylla på med ytterligare lektioner med Bibeln som tema.

– Jag har kontaktat både lärare och församlingspedagoger i min jakt på bra lektionsunderlag. Det är viktigt att få en bredd. Bibeln i skolan har fortfarande rejält med utrymme för fler lektioner, så om någon känner sig manad att bidra tar vi gärna emot förslag! Det vi erbjuder nu är bara starten. Det ska bli många fler lektioner med tiden, säger Maria Utbult.

Syftet med Bibeln i skolan är att tillhandahålla undervisningsmaterial som utgår från bibeltexter och bibelberättelser så att det blir praktiskt och enkelt för lärare att använda dessa i klassrummet. Bibeln i skolan är en resursbank med material och lektionsförslag för lärare på grundskolans alla stadier och för flera av skolans ämnen.

Lektioner och material har producerats av utbildade lärare och sammanställts av en redaktion, men utbudet på Bibeln i skolan är inte statiskt, utan kommer att utvecklas successivt.

– Vi har låtit lärare testa lektioner i skolmiljö, och eleverna har varit med på noterna. Det hela känns positivt och roligt, berättar Maria Utbult som arbetat som både lärare och rektor i svensk grundskola och med läromedelsutveckling för grundskolan och tanzanisk barnverksamhet.

De församlingspedagoger som Maria Utbult har presenterat materialet för har också ställt sig positiva.

/Lotta Ring, Bibelsällskapet

Välkommen att läsa mer på den nylanserade webbplatsen www.bibelniskolan.se

Frågor? Kontakta Maria Utbult, redaktör för Bibeln i skolan: maria.utbult@bibeln.se

SHARE NOW