I NT2026-projektet arbetar översättarna enträget på och nu kommer en nyhet direkt från tryckpressarna. “Mötesplatser” innehåller 10 bibeltexter återgivna på grekiska och på svenska med Bibel 2000 och nya provöversättningar. Till detta finns korta kommentarer till varje perikop från vår översättningsdirektor. Kan användas för predikanter som vill göra textstudier innan sin predikan. För de som följer Svenska kyrkans kyrkoår så finns alla texter med under det precis inledda kyrkoåret. Den är även tänkt för de som är allmänt nyfikna på projektet och vill titta närmare på ytterligare några texter som är i provöversättningsstadiet för att kunna ge respons in i arbetet.
Texterna som är med är:
  • Mark 1:14–15
  • Luk 2:1–20
  • Joh 6:60–69
  • Fil 2:5–11
  • Joh 19:17–37
  • Joh 12:44–50
  • Rom 16:1–7
  • Upp 1:9–18
  • Rom 8:14–17
  • Matt 13:53–57
SHARE NOW