Hur många språk finns hela Bibeln översatt till i dag? Hur många människor kan faktiskt läsa Bibeln på ett språk de förstår? Här finns svaren i den rykande färska bibelstatistiken från United Bible Societies, UBS.

Att översätta Bibeln till ett nytt språk kräver fokus, kunnande och uthållighet. Dessutom har du ett tungt ansvar att förvalta. Det får inte bli fel eller tokigt när du tolkar grundtexterna på hebreiska och grekiska för att göra dem förstådda av bibelläsaren.

Trots de utmaningar pandemin orsakade under 2020 slutförde bibelsällskap runt om i världen olika bibelöversättningar på 66 språk som talas av 707 miljoner människor. Sex språkgrupper fick hela Bibeln översatt för allra första gången, fem i Afrika och den sjätte i USA. Efter 40 år av intensivt arbete är nämligen den amerikanska teckenspråksbibeln klar. Det är milstolpe i särklass vad gäller bibelprojekt för döva.

Hela Bibeln finns på 704 språk

I dag finns hela Bibeln tillgänglig på 704 språk som talas av 5,7 miljarder människor. (Mer än 70 procent av dessa översättningar har tillhandahållits av de cirka 150 bibelsällskapen inom United Bible Societies.)

Ytterligare 825 miljoner människor har Nya testamentet på sitt språk, och 450 miljoner människor har några delar av Bibeln.

Ändå har mer än hälften av världens 7 359 språk ingen bibeldel alls översatt. Sammantaget har 1,5 miljarder människor fortfarande inte hela Bibeln tillgänglig på sitt språk.

– Att mer än en miljard människor fortfarande inte kan läsa Bibeln på sitt eget språk gör bibelöversättning till en akut fråga. Som människa har du hjälp av Bibeln när du ska navigera i livets stormar. Varje färdig bibel gör det möjligt för fler att få tillgång till hoppet och friden i Guds ord, vilket särskilt behövs vid den här globala oron, säger UBS ledare Michael Perreau.

 

 

SHARE NOW

Under hösten 2021 går Svenska Bibelsällskapet, inklusive Bibeläventyret och Bibelbutiken, över till ett nytt register- och gåvosystem. Detta gör att inbetalningskort med OCR som skickats ut innan september inte längre går att automatiskt läsa in. Därmed registreras dessa som gåvor till Bibelsällskapets konto ”Där det bäst behövs”.

Om du vill att din gåva ska gå till det ändamål som talongen avser, kan du betala in till bankgiro 900-6263 och skriva det önskade ändamålet i meddelandefältet.
Just nu skickar vi inte ut några fakturor utan de kommer när systemet är på plats.
Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter.