– 2019 var något av ett rekordår då nästan 617 miljoner människor, som talar 90 olika språk, fick ta emot hela eller delar av nygjorda bibelöversättningar på sina modersmål. I siffran ingår även ett antal teckenspråksbiblar och punktskriftsbiblar. Eftersom Bibeln är till för alla är det avgörande att Bibeln också finns tillgänglig i olika format, säger Anders Göranzon, Svenska Bibelsällskapets generalsekreterare.

 När vi påbörjar detta årtionde finns hela Bibeln översatt till 694 språk som talas av 5,7 miljarder människor. Nästan tre fjärdedelar av dessa språk har översatts av bibelsällskap inom United Bible Societies, resterande av ytterligare bibelorganisationer som Folk & Språk/Wycliffe och andra flitiga översättare.

– Det är generositeten hos givare världen över, och hängivenheten hos bibelöversättarna, som har gjort bibelpubliceringarna möjliga. Många av bibelöversättarna arbetar under svåra och farliga förhållanden, men de är trogna sina uppdrag. En del tvingas arbeta i exil för att vara i säkerhet, säger Anders Göranzon.

– När människor får tillgång till Bibeln på sitt modersmål, då kan deras liv förändras. De får hopp, riktning och förankring. Deras berättelser ger motivation och inspiration till fortsatt översättningsarbete! fortsätter han.

1,5 miljarder väntar

Sex språk, som används av 4,2 miljoner människor, fick hela Bibeln för allra första gången under 2019. Antalet människor som kan läsa Nya testamentet på sitt eget språk är nu över 793 miljoner, och ytterligare 463 miljoner har delar av Bibeln översatta.

Men, fler än hälften av världens 7 359 språk, inklusive 244 teckenspråk, har ingen del av Bibeln översatt, inte ett enda kapitel. Det betyder att det finns 1,5 miljarder människor som fortfarande väntar på att få läsa Bibeln på sitt språk.

Bibelsällskapen och andra bibelorganisationer är fast beslutna att göra Bibeln tillgänglig på alla språk. För första gången i världshistorien är detta ett realistiskt mål inom nuvarande generation.

Utökat samarbete och engagerade givare har lett till ett aldrig tidigare skådat momentum inom bibelöversättning.

– I dag har bibelöversättare gemensamma verktyg, resurser och tillvägagångssätt, vilket innebär att bibelöversättningar kan ske effektivare än någonsin förr, säger Anders Göranzon.

1 200 översättningar klara till 2038

Bibelsällskapen är inne i en djärv satsning med målet att under en period av 20 år färdigställa 1 200 översättningar som kommer att göra Bibeln tillgänglig för ytterligare 600 miljoner människor. 63 av dessa bibelöversättningar var klara i februari 2020, och ytterligare 277 är på gång. 860 projekt har ännu inte påbörjats.

– Mycket arbete ligger framför oss innan målsnöret 2038. Nu slår coronakrisen hårt mot flera bibelsällskaps försörjning. Vi vet ännu inte hur mycket det bromsar farten, men bibelutmaningen kvarstår, säger Anders Göranzon.

United Bible Societies globala översättningsdirektor, Alexander Schweitzer, menar att den ambitiösa satsningen hjälper bibelsällskapen att arbeta effektivt, men att visionen bär något mycket större än en rad siffror.

– Vårt uppdrag handlar inte om att fylla bokhyllor utan om att fylla hjärtan med Bibelns livsomvälvande ord, säger Alexander Schweitzer.

Översättningar som släpptes under 2019

Ett av de språk som fick en ny bibelöversättning 2019 var ellomwe, ett språk som talas av nästan 2,3 miljoner människor i Malawi. Överlyckliga ellomwe-talande marscherade runt i staden Chiringa, bärandes ett jätteexemplar av det nya bibelomslaget, en festlig symbol för ankomsten av Guds ord till folkgruppen.

Bara fem år tidigare hade ellomwe-folket välkomnat sitt första Nya testamente, och under invigningsceremonin av helbibeln reciterade unga deltagare stolt verser från Nya testamentet som de lärt sig utantill.

– Det var inte förrän Nya testamentet publicerades som folk förstod att vårt språk faktiskt kan skrivas och användas i media och i kyrkan! Bibelöversättandet innebär en pionjärinsats för minoritetsspråkens genomslag, bevarande och vitalitet, säger Hayes Metani, en av översättarna.

På andra sidan klotet, i Myanmar, grät översättaren Thang Ngai tårar av glädje då han äntligen höll i den första utgåvan Bibeln på sitt språk cho chin. Riskfyllda resor mellan hemmet och översättarkontoret då han var tvungen att korsa översvämmade floder, och många års mödosamt arbete, resulterade till slut i något fantastiskt, tycker han:

– Jag har fått se den färdiga cho chin-bibeln under min egen livstid, och den är mitt arv till kommande generationer.

Revisioner ökar användningen

Språk utvecklas över tid, och det kan vara svårt för yngre generationer att ta till sig äldre bibelöversättningar. Det är en av anledningarna till att man behöver revidera existerande översättningar, eller göra helt nya översättningar till språk med föråldrade bibelutgåvor. Så är fallet med den nya bibelöversättningen på nordsamiska, Biibbal 2019, som Svenska Bibelsällskapet var med och lanserade förra året.

Helena Valkeapää, en av översättarna, har sett hur unga människor kämpat med att läsa den 125 år gamla nordsamiska bibeln som var den man tidigare hade att tillgå:

– Jag tror att nordsamerna kommer att ta till sig Biibbal 2019 med glädje. De kommer att förstå texterna bättre nu.

– Mitt modersmål är mitt hjärtas språk. När jag läser Bibeln rör det mig känslomässigt – ibland till tårar. Det är tårar av glädje över att jag kan läsa på mitt eget språk, säger Helena Valkeapää.

Den nya översättningen kan stärka samhörigheten i Sápmi, och framför allt gör den det lättare för de 30 000 som talar nordsamiska i Norge, Sverige och Finland att använda Bibeln. Arbetet med Biibbal 2019 har dessutom skapat en första standard för det nordsamiska skriftspråket.

Bibeln i digitalt format

I dag samlas bibeltexter digitalt i Digital Bible Library® (DBL), och antalet har fördubblats under de senaste fem åren. I slutet av 2019 innehöll det 2 424 texter på 1 589 språk. Många bibelappar är beroende av DBL.

En digital nyhet från Svenska Bibelsällskapet är en nyprogrammerad version av webbplatsen bibeln.se som mobilanpassats, framtidssäkrats, snabbats upp och getts ett nytt funktionsrikt sökverktyg. Utvecklingen fortgår och i framtiden kommer fler möjligheter och översättningar att läggas till. Lanseringen av nya bibeln.se äger rum 22 april.

Text: Lotta Ring, Bibelsällskapet

För närmare information om bibelöversättning och Svenska Bibelsällskapet, kontakta: generalsekreterare Anders Göranzon, anders.goranzon@bibeln.se , 079-585 99 05 eller gällande svenska och samiska översättningar översättningsdirektor Mikael Winninge, mikael.winninge@bibeln.se , 018-18 63 41

SHARE NOW