Vi har tidigare berättat om arbetet med att förse Kuba med biblar. Det första steget att importera 1 miljon biblar är nått, nästa mål är 11 miljoner!  Medarbetaren Alisney Rodriguez på bibelsällskapet berättar om Kubas bibelhunger:

Varför är det viktigt att importera biblar?
Vi har ingen teknik för att trycka biblar på Kuba, och vi har inte heller kristna bokhandlar. Det finns människor som bett i åratal till Gud om att få biblar till sig själva och kommande generationer av kristna på Kuba. De måste få sin första bibel, eller kanske få ersätta sin gamla som ärvts från någon farförälder, lärare eller missionär.

I och med vi börjat få föra in biblar i landet har många kommit till våra kyrkor och frågat efter egna exemplar. Nya troende behöver lära sig om Gud, de behöver veta vad Gud har för plan för deras liv, de måste få läsa själva.

Vad har kubanerna för inställning till Bibeln?
Bibeln har alltid varit en attraktiv bok för kubaner. Även för icke-troende! Folk vill läsa Bibeln för att veta vad den handlar om, och det nu, inte i en avlägsen framtid! Vårt bibelarbete har verkligen väckt intresset. Kyrkorna har vuxit i takt med bibeltillgången, och behovet av fler biblar ökar.

Tack vare goda möjligheter till skolgång kan kubaner läsa och skriva, och så fort någon får en ny bibel i händerna vill de läsa den, men kanske efter att först ha kysst den, luktat på de nytryckta sidorna och visat upp den för sina vänner.

Kubaner vet att Bibeln är en speciell bok, även fast miljontals av dem inte haft tillgång till den. Den är högt uppskattad bland artister, historiker, professorer och intellektuella i allmänhet. Även regeringsmedlemmar vill ha sin egen bibel. En av dem har sagt att det skulle vara omöjligt att förstå dagens värld utan att läsa denna stora bok!

Också bland människor som utövar andra religioner är Bibeln uppskattad. Föräldrar vill att deras barn ska bli utbildade om de kristna värden som Bibeln erbjuder, oavsett trosuppfattning.

Varför brådskar det att få biblar till Kuba?
Om hungern att ha en bibel är stor, då är tiden inne att distribuera Bibeln och att engagera människor. Kuba är i ett skede som är unikt. Det finns snart en ny president, en ny konstitution och ett förnyat perspektiv kring religioner och religiösa människor i allmänhet. Nya ekonomiska utmaningar står vi också inför. De ökar behovet av att fördjupa och stärka de värderingar som kan fortsätta att bära det speciella och karismatiska Kuba.

Vad gör ni på Kubas bibelsällskap för den yngre generationen?
En hög andel kubanska ungdomar migrerar till andra länder och det råder ganska låga födelsetal på Kuba. Ändå är mer än 60 procent av medlemmarna i våra evangeliska kyrkor ungdomar mellan 15 och 40 år. Många av våra pastorer och ledare är unga, likaså eleverna vid de olika teologiska seminarierna. Även om kyrkornas arbete inte bara är inriktat på unga åldrar är det väldigt attraktivt för ungdomar när det finns en pastor eller en ledare i ungefär samma ålder. Det kan också ha inflytande på de lokala kyrkornas program för de yngre generationerna inom och utanför kyrkan.

Ungdomarna i våra kyrkor är de som leder bibelstudierna, evangeliserar, besöker sjukhus, och fängelser, leder gudstjänster eller ordnar särskilda firanden. De är inblandade i kyrkans dagliga liv eftersom de också är kyrkan!
De flesta av kyrkorna har särskilda grupper med egna ledare för ungdomar. De organiserar sin verksamhet och sina program. De finner sina egna sätt att uppmuntra varandra, att fortsätta växa i tro.

Vad ska de göra för att förstå vad de läser?
Bakom varje person som får en bibel finns en kyrklig ledare, en kristen vän, en pastor eller en medarbetare som redan har erfarenhet av Bibeln. I andra fall kommer människor att få sina biblar inom något lärjungaskapsprogram som inkluderar olika sätt att närma sig Bibeln.
Huskyrkor är också en del av den kyrkliga dynamiken på Kuba. Människor samlas hemma hos någon, vilket erbjuder ett intimt utrymme för troende och icke-troende att dela sin tro, sina frågor och sina utmaningar i samhället. Tillsammans med grannar och vänner underlättar den vänliga miljön lärandet, läsandet och tillämpningen av Bibeln i det dagliga livet. Alla undervisar varandra om Bibeln.

Alla kristna är mänskliga som kan hjälpa andra att försöka förstå vad de läser. Det kan vara vid en busshållplats, i en park, i ett litet vardagsrum, i ett kök, på ett kontor, på en restaurang … om det finns en person som vill lära sig mer och det finns en annan person som är villig att lära ut är platsen inget problem … inte på Kuba!

Tack, Alisney!

Lotta Ring

Bilderna nedan är från olika bibelutdelningar på Kuba. Alla biblar måste vara av god kvalitet eftersom det tropiska, fuktiga klimatet gör att de slits fort. Barnen får barnbiblar. På bilden ser du Alain Montano, ledaren för det kubanska bibelsällskapet, när han delar ut biblar till unga med funktionsnedsättningar. Alla ska få del av Bibelns berättelser!

Under 2019 stödjer Svenska Bibelsällskapet uppbyggnaden av ett tryckeri på Kuba där man ska kunna trycka målgruppsanpassat bibelmaterial. Stöd gärna projektet med en gåva.

Swish 123 900 62 63    Bankgiro 900-62 63    Skriv “Kuba” i meddelanderutan, tack!

SHARE NOW