Det är många som undrar vilka copyrightsregler som gäller för digital publicering av texter ur Bibel 2000. Frågan har dykt upp under rådande Covid -19 pandemi, då många livesänder gudstjänster och andakter. Ibland vill församlingen ha med bibeltexten löpande i bilden. Det kan också handla om att andakter, betraktelser och tankar kring Bibeln, där även texter ur Bibel 2000 ingår, publiceras digitalt.

För de samfund eller församlingar som frågat, har Svenska Bibelsällskapet utfärdat ett generellt tillstånd för digital publicering, som räcker hela 2020, som är kostnadsfritt. Detta förutsätter att samfundet eller församlingen i sin tur tillhandahåller texterna utan kostnad.

Exempelvis har Svenska kyrkan begärt och fått ett generellt tillstånd som gäller samtliga nivåer året ut. Svenska Bibelsällskapet utfärdar självklart gärna liknande tillstånd även till andra samfund.

Vid publicering skall anges att bibeltexten är återgiven med tillstånd, copyright, från Svenska Bibelsällskapet (Förslag: Texter ur Bibel 2000 © Svenska Bibelsällskapet). Lämpligen står detta i eftertexten vid digital publicering.

Vår generalsekreterare, Anders Göranzon, svarar gärna på frågor och/eller utfärdar tillstånd.
anders.goranzon@bibeln.se
018-186333

Dela gärna detta inlägg!

SHARE NOW