Välkommen att vara med när den nya nordsamiska bibelöversättningen tas emot i Kiruna kyrka, lördag den 5 oktober!

Lördag den 5 oktober tas den nya nordsamiska bibelöversättningen emot på svensk mark, vid ett högtidlighållande i Kiruna kyrka. Mottagningen sker i samverkan mellan Luleå stift, Kiruna pastorat, Svenska Bibelsällskapet, Kiruna sameförening och Duoddaras.
– Sedan lanseringen i Kautokeino är vi många som längtat efter att få ta emot den nya bibelöversättningen även på svensk mark. Nu är vi där och jag ser fram emot den fina dag som planerats, säger biskop Åsa Nyström.

FULLSPÄCKAT PROGRAM MED JOJK OCH SAMTAL

Programmet innehåller bland annat jojk och annan musik med Sara Elvira Kuhmunen och Astrid Lindstrand Tuorda, föreläsning om översättningsprojektet samt ett panelsamtal med Tuomas Magga, Mikael Svonni, Birgitta Simma och Mikael Winninge.
Dagen avslutas med en högtidsgudstjänst där bland andra biskop Åsa Nyström och Lars-Ánte Kuhmunen.

HUR KAN JAG FÅ TAG I BIIBBAL 2019?

Redan nu finns bibeln att köpa hos Svenska Bibelsällskapet. Den finns också att läsa online på hemsidan för Det Norske Bibelselskap. Under lördag 5 oktober finns möjlighet att köpa bibeln på plats i Kiruna.

Ladda ner affisch för dagen (pdf)

Text från Luleå stift

SHARE NOW