Livets Gud,

tack för att du, i varje tid,
talar till oss genom bibelordet.

Välsigna arbetet med
en ny översättning av
Nya testamentet till svenska.

Led alla bibelöversättare
och konsulter i deras
olika uppgifter.

Hjälp översättningsrådet att ge stadga till processen.

Inspirera många att vara med
och dela sina synpunkter på
bibeltexterna.

Gör kyrkorna och hela
samhället nyfikna på NT2026,
genom Jesus Kristus
– det levande Ordet.

Amen

SHARE NOW