Torsdagen den 9 december kl 17-18, Biskopsvåningen, Artillerigatan 30, Stockholm

Medverkande:

  • Biskop Andreas Holmberg, Stockholms stift
  • Helene Egnell, bokens redaktör
  • Anders Göranzon, generalsekreterare för Svenska Bibelsällskapet

Snittar och alkoholfritt bubbel serveras.

Specialpris vid boksläppet: 249 (ord pris 289). Gäller även beställningar i bibelbutiken som görs den 9 december).

Boken Tala väl – predikokommentarer i Krister Stendahls anda ges ut av Bibelakademiförlaget, som ingår i Bibelsällskapets förlag. Den är ett svar på den motion till kyrkomötet som Bibelsällskapets ordförande, biskop Åke Bonnier, skrev 2014: ”Vart tog Guds vägar vägen?”

Centrum för religionsdialog i Stockholms stift startade 2017 en predikoblogg med namnet Tala väl. En ekumeniskt och interreligiöst sammansatt arbetsgrupp bildades och träffades mellan 2017 och 2020 för att gå igenom Svenska kyrkans evangelieboks texter. Bloggen fick ett positivt mottagande, och tanken föddes att ge ut texterna i bokform. Boken vänder sig till präster, pastorer och andra predikanter, och den förutsätter grundläggande kunskaper i exegetik. Helene Egnell är bokens redaktör. Biskop Åke Bonnier och Rabbin Ute Steyer har försett den med varsitt förord.

Boken vill, med Krister Stendahls ord, hjälpa predikanten att ”sjunga sin sång om Jesus utan att tala illa om de andra”.

SHARE NOW

Just nu går Svenska Bibelsällskapet, inklusive Bibeläventyret och Bibelbutiken, över till ett nytt register- och gåvosystem. Detta gör bland annat att det kan dröja innan du får din faktura, även om du beställt och fått din vara från Bibelbutiken eller Bibeläventyret.

Dessutom gör systembytet att inbetalningskort med OCR som skickats ut innan september 2021 registreras som gåvor till Bibelsällskapets konto ”Där det bäst behövs”. Om du vill att din gåva ska gå till det ändamål som talongen avser kan du betala in till bankgiro 900-6263 och skriva det önskade ändamålet i meddelandefältet. Tack!

Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter.