Söndag 21 januari firar vi Bibelns dag! Tycker du att Bibeln är viktig är den här dagen perfekt för att ge Bibeln extra fokus. Fira i din församling, eller ta en egen stund med Bibeln. Passa gärna på att stödja bibelarbetet med en gåva. Bibelsällskapet arbetar för att alla som vill ska få del av Bibelns budskap.

Läs mer om Bibelns dag och ekumeniska böneveckan för kristen enhet här!

Om du är en ensam bibelfirare – läs gärna ett bibelord tre till fyra gånger och fundera över vad det har att säga dig. Det finns mer att hämta, smaka och se!

Kanske det här bibelordet kan inspirera, Ps 34:5-11.

Jag sökte mig till Herren och han svarade mig,
han befriade mig från all fruktan.
Se mot honom och stråla av glädje,
sänk inte blicken i skam.
Jag eländige ropade, Herren hörde,
han räddade mig ur all min nöd.
Herrens ängel håller vakt
kring hans trogna och räddar dem.
Se och smaka Herrens godhet,
lycklig den som flyr till honom!
Frukta Herren, ni hans heliga,
de som fruktar honom lider ingen brist.
Lejon kan lida nöd och hungra,
de som sökt sig till Herren saknar ingenting.

SHARE NOW