I 2021-års bibelläsningsplan får vi följa vissa bibelböcker i sin helhet. Framför allt Markusevangeliet, Galaterbrevet och de Första Johannesbrevet.

För sex år sedan kom bland annat Galaterbrevet i provöversättning från Svenska Bibelsällskapet. Det publicerades i en bok som heter ”När tiden var inne …” och som kan beställas från Bibelbutiken till en ringa kostnad. I början av 2021 publiceras ytterligare några nya översättningar. Denna gång kallar vi dem för pilotöversättningar, eftersom det nu finns ett beslut att översätta hela Nya testamentet till år 2026. Markusevangeliet och Första Johannesbrevet ingår i detta pilotprojekt. Även dessa kommer att publiceras i en bok men kommer även att finnas på vår webbplats, till att börja med här på bibelsällskapet.se, men i februari även på bibeln.se.

Den som vill kan alltså läsa dessa texter i ny översättning. Jämför dem gärna med Bibel 2000 och se vad som skiljer. En ny översättning kastar nytt ljus över bibeltexter och ger Guds Ande möjlighet att tala till oss på nya sätt.

De perioder som innehåller mer sammanhängande avsnitt bryts dock av sön- och helgdagar, då texterna är hämtade från Svenska kyrkans evangeliebok.

Bibelläsningsplanen har satts samman av prästen Ingemar Svennebring från Jönköping.

SHARE NOW