25 apr kl 9-12 inbjuds du till en fortbildning om synen på församling, engagemang & uppdrag, från volontärskap till lärjungaskap. Talare är prästen Erik Ringheim. Det går att delta digitalt eller på plats i Stockholm.
Alla är välkomna! Lär mer och anmäl dig via länken.

SHARE NOW