När terrororganisationen Hamas den 7 oktober anföll Israel, startade en snabbt eskalerande väpnad konflikt mellan Israel och Hamas.

 Inom United Bible Societies (UBS) finns tre bibelsällskap i området: Israeliska bibelsällskapet, Palestinska bibelsällskapet och Arabiskisraeliska bibelsällskapet. Konflikten påverkar allt och alla i Israel, på Västbanken och i Gaza.

Nedan delar vi våra kollegors hälsningar från vart och ett av dessa tre bibelsällskap:

Victor Kalisher, ledare för Israeliska bibelsällskapet säger: “Vår personal har klarat sig, men läget är mycket spänt. Många är i chock sedan starten av konflikten. Era böner är mycket betydelsefulla för oss. Vi är förenade i Herren, och även om vi inte är fysiskt nära sitter vi tillsammans vid hans fötter. Vi går igenom en mycket förödande, fruktansvärd och brutal tid. Vi gör vårt bästa och engagerar oss i att hjälpa och vittna om Kristus kärlek och arbetar tillsammans med lokala troende. Må Herren välsigna er när ni ber och bryr er om oss i era böner.”

Nashat Filmon, ledare för Palestinska bibelsällskapet berättar: “Situationen är illa. Det är med sorg vi ser att vi befinner oss i krig. Rörligheten är begränsad. Det är hjärtskärande att se och höra om alla som drabbats! Snälla, be för oss alla och för våra medarbetare överallt och deras familjer, särskilt de som befinner sig kvar i Gaza! Be att kriget tar slut snart. Må Gud ha nåd med oss!”

Dina Katanacho, ledare för Arabiskisraeliska bibelsällskapet meddelar: “Min personal kommer inte in till jobbet. De är rädda. Vi har blivit rådda att köpa mat och vatten för en längre tid. Det är allvarliga saker som händer. Jag uppskattar verkligen era böner och ert stöd under dessa hemska tider som vi står inför. Det är så svårt. Men Herren är vår tillflykt dit vi kan springa. Vi stödjer varandra som bibelsällskap i Det heliga landet, och försöker visa Guds kärlek till de människor som lider.”

 Några önskade böneämnen

  • Be att vi håller blicken fäst på Jesus och litar på Hans förmåga.
  • Be att vi ska ha modet att visa på ett budskap till alla folk rotat i Guds kärlek, rättvisa och nåd.
  • Be att Guds folk lyckas sprida frid och vara en förnuftets röst i denna tid.
  • Be att vi får modet att kunna stå fast vid att visa kärlek gentemot både israeler och palestinier och att alla ska ha en framtid.
  • Be att Gud hindrar ondskans, hämndens, och våldets framfart.
  • Må Gud ge alla ledare vishet nog att se sig om efter långsiktiga lösningar så att vi alla kan leva värdigt och hedersamt.

 Amen.

Faktaruta:

Det finns tre bibelsällskap i området.

  • Israeliska bibelsällskapet arbetar främst bland messianska judar och utgår från Jerusalem.
  • Palestinska bibelsällskapet, arbetar främst bland kristna i Palestina och utgår från Betlehem.
  • Arabiskisraeliska bibelsällskapet, arbetar främst bland arabisktalande israeler och utgår ifrån Nasaret.
SHARE NOW