– Jag hoppas att Bibeln ska få kunna vara en kompass som hjälper människor att ta ut färdriktningen för sina liv, säger Anders Göranzon.

Anders Göranzon har blivit rekryterad till tjänsten som Svenska Bibelsällskapets näste generalsekreterare efter Anders Blåberg. Bibelsällskapets styrelse har just sagt sitt ja, och ordförande biskop Åke Bonnier kommenterar valet av ny bibelledare:

– Jag är övertygad om att Anders Göranzon kommer att vara en viktig medspelare och ledare för Bibelsällskapets angelägna arbete, och jag glädjer mig oerhört mycket!

Anders Göranzon, som är 58 år och bor i Uppsala, är förväntansfull inför sitt nya uppdrag och svarar frimodigt på några frågor.

Du har just fått besked om att du kommer att bli ny generalsekreterare för svenska Bibelsällskapet. Hur känns det?

– Det känns oerhört meningsfullt. Uppdraget fyller mig med en spänd förväntan och en djup glädje.

Vad lockar dig i uppdraget?

– Att få leda arbetet med att göra Bibeln översatt, känd, tillgänglig och använd ser jag som mycket viktigt i vår tid när många saknar ett språk för sin andliga längtan. Därför blir det också för mig en naturlig fortsättning på det arbete jag har nu som lärare i predikokonst.

– Det blir dessutom en utmaning. Jag ser fram emot att få ställa många frågor till mina medarbetare, både vid kansliet och i de olika styrorganen. Det finns en stor bredd i de arbetsuppgifter som generalsekreteraren för Bibelsällskapet har.

– Att uppdraget är ekumeniskt brett, har en tydlig internationell profil och upparbetade kontaktytor med samhället, är också mycket lockande.

Hur ser din bakgrund ut? Vem är du?

– Sedan 1987 har jag varit präst i Svenska kyrkan. Jag har varit församlingspräst i drygt 20 år. Jag har också varit missionär i Sydafrika, där jag sammanlagt bott och verkat i 7,5 år. Sedan 2015 undervisar jag i predikokonst vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Uppsala.

– När jag föddes bodde min familj i Sigtuna, men sedan bodde jag mina första femton levnadsår i norra Sverige, vilket har präglat mig. Sedan 1984 är jag gift med Kristina som bland annat är instruktör i Bibelsällskapets skolsatsning Bibeläventyret. Vi har fem barn och ett barnbarn. På min fritid sjunger jag gärna, just nu i Fyris Kammarkör i Uppsala.

Vad tänker du att du utifrån din bakgrund vill bidra med in i bibelarbetet?

– De senaste åren i Sydafrika (2013–2015) lärde jag mig, på ett nytt sätt, vikten av läsa Bibeln tillsammans i grupp, och att göra det med människor som har andra perspektiv på livet. Det kan handla om att läsa med människor från olika kulturer eller med olika åldrar. Vi har så mycket att vinna på att lyssna på varandra.

Har du någon dröm med tanke på Bibeln och bibelbruk?

– Det vore fantastiskt om den rikedom som finns gömd i Bibelns berättelser fick upptäckas av allt fler, och av människor i olika åldrar. Jag vet att detta är precis vad Bibelsällskapet arbetar med och jag vill gärna bidra in i detta.

– Alla som lärt sig navigera till sjöss vet att en kompass är en omistlig del. Jag hoppas att Bibeln kan får vara denna kompass som nutidsmänniskan använder för att ta ut färdriktningen för sitt liv. Bibelsällskapet är med och tillhandahåller kompassen. Församlingarna är gemenskaper för gemensam navigering. Där finns också kartor och annan navigationsutrustning.

Anders Göranzon tillträder tjänsten som generalsekreterare i senare delen av augusti och får då sin introduktion av Anders Blåberg som i september börjar som församlingsledare för Korskyrkan i Uppsala.

SHARE NOW