Tips och idéer

Är Bibeln viktig?

Att använda Bibeln mer innebär att komma nära det mest väsentliga i livet. Det innebär att komma närmare det liv som förmedlas till oss med Ordet som blev människa, Jesus Kristus.

Lycka till med att upptäcka Bibeln!

Anders Göranzon, generalsekreterare
anders.goranzon@bibeln.se
Generalsekreterare
Svenska Bibelsällskapet