• Tips och idéer

  Är Bibeln viktig?

  Att använda Bibeln mer innebär att komma nära det mest väsentliga i livet. Det innebär att komma närmare det liv som förmedlas till oss med Ordet som blev människa, Jesus Kristus.

  Lycka till med att upptäcka Bibeln!

  Anders Göranzon, generalsekreterare
  anders.goranzon@bibeln.se
  Generalsekreterare
  Svenska Bibelsällskapet

   

Dagens Bibelord