Vi har samlat goda idéer

Här hittar du tips för både enskilda och grupper.

Goda idéer för ditt sammanhang

Nedan hittar du en rad goda tips som kan användas för att lyfta Bibeln, både för enskilda, grupper, församlingar eller i mötet med samhället. Har du egna idéer som du tycker ska finnas med på sidan så skicka ett mail så tittar vi på att dela så många får dela at bra vägar att dela och studera Bibeln.

 

För den enskilde

Här finner du en rad metoder som kan hjälpa dig att komma igång eller fördjupas i din bibelläsning.

För gruppen

Här kan du finna en tipslista för gruppens bibelstudium.

För församlingen

Här kan du finna tips för hela församlingens bibelarbete.

Bibelgudstjänst

Vill du ordna en gudstjänst kring bibelbruk? Här har du en bra grund.

Bibeltävlingar

Här kan du hämta ett par roliga bibeltävlingar.

Bibelutställningar

Bibelsällskapet förfogar över ett par bibelutställningar. Vill ni göra en utställning?

Just nu går Svenska Bibelsällskapet, inklusive Bibeläventyret och Bibelbutiken, över till ett nytt register- och gåvosystem. Detta gör bland annat att det kan dröja innan du får din faktura, även om du beställt och fått din vara från Bibelbutiken eller Bibeläventyret.

Dessutom gör systembytet att inbetalningskort med OCR som skickats ut innan september 2021 registreras som gåvor till Bibelsällskapets konto ”Där det bäst behövs”. Om du vill att din gåva ska gå till det ändamål som talongen avser kan du betala in till bankgiro 900-6263 och skriva det önskade ändamålet i meddelandefältet. Tack!

Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter.