• Tips och idéer

  Är Bibeln viktig?

  Att använda Bibeln mer innebär att komma nära det mest väsentliga i livet. Det innebär att komma närmare det liv som förmedlas till oss med Ordet som blev människa, Jesus Kristus.

  Lycka till med att upptäcka Bibeln!

  Anders Blåberg
  Generalsekreterare
  Svenska Bibelsällskapet

   

Dagens Bibelord