Alla texter går nu att ladda ner

Alla texter går nu att ladda ner

Nu finns både texterna för senaste Pilotöversättningen (Markusevangeliet, Filipperbrevet och Första Johannesbrevet) och Provöversättningen från 2015 (Lukasevangeliet 9-19 och Galaterbrevet) att ladda ner. Vi tycker det är jätteroligt att dela med oss av texterna som...