Nu finns både texterna för senaste Pilotöversättningen (Markusevangeliet, Filipperbrevet och Första Johannesbrevet) och Provöversättningen från 2015 (Lukasevangeliet 9-19 och Galaterbrevet) att ladda ner. Vi tycker det är jätteroligt att dela med oss av texterna som är en del av projektet att översätta hela Nya testamentet till 2026. Vill du ge respons på något du läser så använd gärna adressen nt2026@bibeln.se så kommer dina kommentarer översättarna till del.

En viktig sak att veta om är att Pilotöversättningen har samma riktlinjer som projektet i stort medan Provöversättningen hade något annorlunda riktlinjer, som sedan uppdaterades inför fortsättningen av projektet.

Läs mer om projektet eller ladda hem bibeltexterna här.

SHARE NOW