NT2026 – Föreläsningar

På denna sida samlar vi föreläsningar från NT 2026-projektet.

Kort introduktion läget inom NT 2026 och föreläsning om Terminologisk koherens – Mikael Winninge. Från översättarkonferens i Lund 2024.

  Etniska identiteter & textuella strukturer – Jonas Holmstrand. Från översättarkonferens i Lund 2024.

  Retorik och stilideal i antiken och möjliga implikationer för översättningen av NT – Dan Nässelqvist. Från översättarkonferens i Lund 2024.

   Relevansen av sociologisk forskning vid översättning av NT – Rikard Roitto. Från översättarkonferens i Lund 2024.

   År 2026 kommer det att vara 45 år sedan NT81 lanserades. Det är till och med fem år längre än det klassiska tidsspannet mellan en äldre och en ny bibelgeneration, så det är dags att vi gör en insats för samtida och framtida bibelläsare!

   Anders Göranzon

   Generalsekreterare, Bibelsälskapet

    Översättningsprinciper

   Svenska Bibelsällskapets styrelse antog den 8 mars 2021 nio principer som styr den översättning av Nya testamentet som ska vara klar till år 2026. Principerna är rangordnade, så att de viktigaste principerna kommer först. Rangordningen har en tentativ (preliminär) och vägledande funktion, eftersom avvägningarna mellan punkterna kan innebära komplexa beslut i det praktiska arbetet med översättningen.