• Översättare

  Primäröversättare

  Dan Nässelkvist (1977)
  Docent i Nya testamentets exegetik, Lunds universitet. Undervisar vid Lunds universitet.

  Mikael Tellbe (1960)
  Docent i Nya testamentets exegetik, Örebro teologiska högskola, pastor inom Evangeliska Frikyrkan.

  Lisa Buratti (1974)
  Doktorand i Nya testamentets exegetik vid Lunds universitet, församlingspräst i Lomma församling, Svenska kyrkan

  Bim O’Reilly (1985)
  TD i Nya testamentets exegetik vid Uppsala universitet, forskningshandläggare GIH

  Rikard Roitto (1974)
  Docent i Nya testamentets exegetik, högskolelektor vid Enskilda Högskolan Stockholm, Pastor i Equmeniakyrkan

  Linda Joelsson (1973)
  TD i Nya testamentets exegetik vid Åbo akademi, postdoktor vid Oslo universitet, präst i Svenska kyrkan

  Redaktionskommité

  Mikael Winninge (1959)
  Docent i Nya testamentets exegetik, översättningsdirektor, Svenska Bibelsällskapet, präst i Svenska kyrkan.

  Jonas Holmstrand (1959)
  Docent i Nya testamentets exegetik, universitetslektor vid teologiska institutionen, Uppsala universitet.

  Aili Lundmark (1968)
  Doktorand i svenska språket vid Jyväskylä universitet, författare, översättare. Driver företaget
  Ordateljén i Uppsala.

  Alva Dahl (1985)
  FD i nordiska språk vid Uppsala universitet, författare, översättare, driver förlaget Syster Enbär.

Dagens Bibelord