Översättare

Primäröversättare

Dan Nässelqvist (1977) Docent i Nya testamentets exegetik, Lunds universitet. Undervisar vid Lunds universitet.

Mikael Tellbe (1960) Docent i Nya testamentets exegetik, Örebro teologiska högskola, pastor inom Evangeliska Frikyrkan.

Lisa Buratti (1974) Doktorand i Nya testamentets exegetik vid Lunds universitet, församlingspräst i Lomma församling, Svenska kyrkan

Bim O’Reilly (1985) TD i Nya testamentets exegetik vid Uppsala universitet, forskningshandläggare GIH

Rikard Roitto (1974) Docent i Nya testamentets exegetik, högskolelektor vid Enskilda Högskolan Stockholm, Pastor i Equmeniakyrkan

Linda Joelsson (1973) TD i Nya testamentets exegetik vid Åbo akademi, postdoktor vid Oslo universitet, präst i Svenska kyrkan

Redaktionskommité

Mikael Winninge (1959) Docent i Nya testamentets exegetik, översättningsdirektor, Svenska Bibelsällskapet, präst i Svenska kyrkan.

Jonas Holmstrand (1959) Docent i Nya testamentets exegetik, universitetslektor vid teologiska institutionen, Uppsala universitet.

Aili Lundmark (1968) Doktorand i svenska språket vid Jyväskylä universitet, författare, översättare. Driver företaget Ordateljén i Uppsala.

Alva Dahl (1985) FD i nordiska språk vid Uppsala universitet, författare, översättare, driver förlaget Syster Enbär.

Just nu går Svenska Bibelsällskapet, inklusive Bibeläventyret och Bibelbutiken, över till ett nytt register- och gåvosystem. Detta gör bland annat att det kan dröja innan du får din faktura, även om du beställt och fått din vara från Bibelbutiken eller Bibeläventyret.

Dessutom gör systembytet att inbetalningskort med OCR som skickats ut innan september 2021 registreras som gåvor till Bibelsällskapets konto ”Där det bäst behövs”. Om du vill att din gåva ska gå till det ändamål som talongen avser kan du betala in till bankgiro 900-6263 och skriva det önskade ändamålet i meddelandefältet. Tack!

Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter.