Översättare

Primäröversättare

Dan Nässelqvist (1977) Docent i Nya testamentets exegetik, Lunds universitet. Undervisar vid Lunds universitet.

Mikael Tellbe (1960) Docent i Nya testamentets exegetik, Örebro teologiska högskola, pastor inom Evangeliska Frikyrkan.

Lisa Buratti (1974) Doktorand i Nya testamentets exegetik vid Lunds universitet, församlingspräst i Lomma församling, Svenska kyrkan

Bim O’Reilly (1985) TD i Nya testamentets exegetik vid Uppsala universitet, forskningshandläggare GIH

Rikard Roitto (1974) Docent i Nya testamentets exegetik, högskolelektor vid Enskilda Högskolan Stockholm, Pastor i Equmeniakyrkan

Linda Joelsson (1973) TD i Nya testamentets exegetik vid Åbo akademi, postdoktor vid Oslo universitet, präst i Svenska kyrkan

Redaktionskommité

Mikael Winninge (1959) Docent i Nya testamentets exegetik, översättningsdirektor, Svenska Bibelsällskapet, präst i Svenska kyrkan.

Jonas Holmstrand (1959) Docent i Nya testamentets exegetik, universitetslektor vid teologiska institutionen, Uppsala universitet.

Aili Lundmark (1968) Doktorand i svenska språket vid Jyväskylä universitet, författare, översättare. Driver företaget Ordateljén i Uppsala.

Alva Dahl (1985) FD i nordiska språk vid Uppsala universitet, författare, översättare, driver förlaget Syster Enbär.