Bibelsällskapet arrangerar återkommande resor till Bibelns länder, och denna gång styr vi kosan mot Israel!

Den 14 – 21 mars 2021 arrangerar Bibelsällskapet en resa till det heliga landet för de som redan varit där en gång. Vi besöker många spännande bibliska platser, som inte hinns med vid ett första besök.

Innehållet passar alla kultur- och bibelintresserade, men resan är även inriktad mot att fortbilda instruktörer inom Bibeläventyret, vilket ger ett spännande bibelfokus. Mer information om resan hittar du här.

SHARE NOW