– Som nation har vi väntat på en ny bibelöversättning i fem århundraden! Och vi tror att Gud vill att människor ska höra Guds ord på sitt eget språk, säger Bogdan Koshelev på Belarus bibelsällskap.

I dag är Belarus ett land med politiska motsättningar som vi har kunnat följa via nyhetsrapporter det senaste året. Bibelsällskapet kämpar på sin kant för handlingsfrihet, en ytterst känslig balansgång mellan auktoritära regelverk och förtvivlade motreaktioner.

Den nya belarusiska översättningen blir den första fullständiga översättningen av Bibeln till belarusiska. För ungefär 500 år sedan gjordes en bibelöv­ersättning, men inte utifrån grundtexterna på hebreiska och grekiska. Den gjordes 1517 av humanisten Francysk Skaryna, en av de första boktryckarna i Storhertigdömet Litauen, som Belarus och andra stora delar av Östeuropa var en del av .

– På den tiden var vi bland de första europeiska nationerna som hade sin bibel. Men mycket vatten har runnit under broarna sedan dess. Och nu är vi förmodligen den enda nationen i Europa som fortfarande inte har en fullständig översättning av Bibeln till modersmålet från grundtexten, säger Bogdan.

I år stödjer Bibelsällskapet i Sverige arbetet med nya bibelöversättningar i Belarus, Bangladesh, Zambia och Zimbabwe.

Adlina Rata i Bangladesh säger:

– En fullständig bibel är nödvändig. Bara Nya testamentet räcker inte, alla måste få tillgång till Bibeln på ett språk de förstår – för att det är då du lär känna Gud.

Var med  och dela Bibeln vidare! Ditt stöd gör det möjligt för fler att läsa Bibeln. Din gåva är viktig och välkommen.

Swish 900 62 63 eller Bg 900-6263! Tack!

(Eller ge via Bibelbutikens gåvoshop.)

 

Läs mer om bibelöversättning i detta specialnummer av tidningen Bibel!

Aktuella bibelsiffror

Att översätta Bibeln till ett nytt språk kräver fokus, kunnande och uthållighet. Dessutom har du ett tungt ansvar att förvalta. Det får inte bli fel eller tokigt när du tolkar grundtexterna på hebreiska och grekiska för att göra dem förstådda av bibelläsaren.

Trots de utmaningar pandemin orsakade under 2020 slutförde bibelsällskap runt om i världen olika bibelöversättningar på 66 språk som talas av 707 miljoner människor. Sex språkgrupper fick hela Bibeln översatt för allra första gången, fem i Afrika och den sjätte i USA. Efter 40 år av intensivt arbete är nämligen den amerikanska teckenspråksbibeln klar. Det är en milstolpe i särklass vad gäller bibelprojekt för döva.

I dag finns hela Bibeln tillgänglig på 704 språk som talas av 5,7 miljarder människor. (Mer än 70 procent av dessa översättningar har tillhandahållits av de 150 bibelsällskapen inom United Bible Societies.) Ytterligare 825 miljoner människor har Nya testamentet på sitt språk, och 450 miljoner människor har några delar av Bibeln. Ändå har mer än hälften av världens 7 359 språk ingen bibeldel alls översatt. Sammantaget har 1,5 miljarder människor fortfarande inte hela Bibeln tillgänglig på sitt språk.

– Att mer än en miljard människor ännu inte kan läsa hela Bibeln på sitt eget språk gör bibelöversättning till en akut fråga. Som människa har du hjälp av Bibeln när du ska navigera i livets stormar. Varje färdig bibel gör det möjligt för fler att få tillgång till hoppet och friden i Guds ord, vilket särskilt behövs vid den här globala oron, säger UBS ledare Michael Perreau.

I Sverige pågår flera bibelöversättningsarbeten – till svenska, sydsamiska, lulesamiska och meänkieli. Bibeln på nordsamiska gavs ut 2019.

Under 2021 inbjuder vi alla bibelvänner att stödja behjärtansvärda översättningsprojekt i Belarus, Bangladesh, Zimbabwe och Zambia.

UBS-översättningskonsult Dr Riikka Halme-Berneking talar med Luzolo, 12 år, och Maria Dominga vid lanseringen av det reviderade Nya testamentet på kikongo. Luzolo läste John 3: 16–17 som en del av lanseringsceremonin.

SHARE NOW