Vi kan nu äntligen erbjuda biblar på Ukrainska i Bibelbutiken.

I barnbibeln är det ett urval av bibliska berättelser från Gamla och Nya testamentet ger en bra överblick över hela Bibeln. Större bibliska berättelser förkortas och förenklas. Vissa citat ur texten är ordagrant citerade från den ukrainska bibelöversättningen av professor I. Ohienko, som publicerades första gången 1962. Eftersom inte bara barn utan även vuxna läser denna bok ingår en del texter som främst är avsedda för vuxna läsare.

SHARE NOW