Bibeln har ingen födelsedag som vi kan fira, men den har en egen dag på året: Bibelns dag. I år infaller Bibelns dag den 23 januari. Men hur kommer det sig att det finns en särskild bibeldag?

Bibelns dag har firats i Sverige sedan 1997, men ända sedan 1876 har Svenska kyrkan en gång om året tagit upp rikskollekt till Bibelsällskapets arbete att göra Bibeln översatt, känd, tillgänglig och använd – både i Sverige och internationellt.

– Vi på Bibelsällskapet hoppas att Bibelns dag firas på så många platser som möjligt och med så olika innehåll som möjligt. Målsättningen är att människor ska öppna boken och stiga in i Bibelns värld för att kunna möta Gud och sig själva på ett nytt sätt. Bibelns dag hjälper oss också att lyfta blicken och se vad som händer runt om i världen. Har alla tillgång till en bibel? frågar sig Anders Göranzon, Bibelsällskapets generalsekreterare.

I dag finns hela Bibeln översatt till 720 språk. Det talas över 7 000 språk i världen. Fortfarande väntar flera miljarder människor på att Bibeln ska bli tillgänglig på deras språk.

– Även om Bibeln finns på ett språk en människa förstår kanske hon eller han inte har tillgång till eller har råd att köpa en bibel. Att ha en mobil att ladda ner bibeltexten i är inte heller någon självklarhet. Vår vision är att uppnå bibelrättvisa i världen, fortsätter Anders Göranzon

Internationellt samarbete
Varje år samlar Bibelsällskapet in pengar till 20-talet internationella bibelprojekt och ett omfattande översättningsarbete. Svenska bibelsällskapet är ett av 150 bibelsällskap som tillsammans är verksamma i 240 länder och territorier.

I Sverige arbetar Bibelsällskapet bland annat med bibelöversättning till svenska, meänkieli och flera samiska språk. Arbetet med översättning till teckenspråk håller på att tas upp på nytt. Det sker också bibelundervisning i skolan via Bibeläventyret.

Bibelfokus hos grannarna

Svenska Bibelsällskapet har ett nära samarbete med de svensktalande i Finland. Där har biskoparna i den Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland nyligen skrivit ett biskopsbrev om Bibeln.

– Det är med stor glädje jag läser deras biskopsbrev, säger Anders Göranzon, och citerar ett stycke som uttrycker vilken kraft som finns i Bibeln: ”Bibelordet ger de tillbakadragna frimodighet, det tröstar de sörjande, sätter ord på vår längtan och ger vägledning åt dem som söker.”

Text: Lotta Ring, Bibelsällskapet

För närmare information om Bibelns dag och Svenska Bibelsällskapet, kontakta: generalsekreterare Anders Göranzon, anders.goranzon@bibeln.se , 018-18 63 33

För eventuella bildönskemål, välkommen att kontakta pressekreterare Lotta Ring: lotta.ring@bibeln.se

SHARE NOW