Det började med Mary Jones

En liten walesisk flickas ansträngningar att få en bibel blev upprinnelsen till den världsomspännande bibelsällskapsrörelsen, där Svenska Bibelsällskapet ingår som en viktig del, först i England och sedan ut över hela världen.

För drygt två hundra år sedan bodde en familj med namnet Jones långt ute på landsbygden i Wales. Mannen var vävare och hustrun tog hand om hem och barn som brukligt var. Dottern Mary hjälpte till med vad hon kunde. Inga lekkamrater fanns i grannskapet. Hon var hänvisad till sig själv och till sina drömmar och fantasier.

Mary hade aldrig fått möjlighet att lära sig läsa och skriva, eftersom ingen skola fanns i närheten. Den ena dagen var den andra lik. Enda omväxlingen var besöket i kapellet på söndag förmiddag. Det såg Mary fram emot, inte för att hon förstod så mycket av predikan, men för att gudstjänstbesöket gav tillfälle att träffa jämnåriga kamrater.

Men så en söndag, när Mary var nio år gammal, hände något oväntat. Det var en till synes liten händelse, men den skulle få oanade konsekvenser, först och främst för Mary själv, men i sin förlängning också för miljoner andra människor. Det som inträffade var att prästen meddelade att en skola skulle startas i kapellet. En kvinnlig lärare skulle komma och undervisa barnen i tre hela månader!

Snart kunde Mary på egen hand läsa Bibelns spännande berättelser. Och hon fattade ett beslut: hon skulle skaffa sig en egen bibel! Att Bibeln var en nästan ofattbart dyr bok och något alldeles otänkbart, till och med för en vuxen småbonde eller arbetare att äga, föll henne inte in. Hon hade bestämt sig, och hur än hennes föräldrar försökte förklara det orealistiska i hennes beslut, så gav hon inte efter. Hon skulle köpa en Bibel.

När föräldrarna förstod att Mary menade allvar gjorde de vad de kunde för att hjälpa henne. Hon fick en höna och sålde alla ägg den värpte. Av restgarner från moderns stickning tillverkade hon sockor och sålde. Hon gjorde dagsverken på åkrarna i byarna runt om. Hon fick arbeta hårt och betalningen var inte mycket att skryta med. Men hon sparade vartenda öre hon kunde få ihop.

Tiden gick, år lades till år. 1802 hade Mary hunnit bli femton år, och nästan vuxen. Då äntligen, hade hon lyckats spara ihop så mycket pengar att det räckte till en bibel. Det var en stor dag för henne när hon när hon till sist kunde stoppa alla de sparade slantarna i en skinnpåse och ge sig av på den fyra mil långa vandringen till Bala för att köpa sin bibel. Inköpet skedde hos prästen Thomas.

Charles, som greps av Marys berättelse om hur hon i sex år sparat för att kunna köpa en Bibel och hur hon sedan gått den långa vägen ända till Bala för att få tag i den efterlängtade boken.
Charles tänkte bestört att så här fick det inte förbli. Det kunde inte vara rätt att bibeln skulle vara så svår att få tag i, inte heller var det acceptabelt att den skulle kosta så mycket att det var nära på omöjligt för vanligt folk att köpa den. Han beslöt sig för att göra något åt saken. Han vände sig till styrelsen för The Religious Tract Society i London med förslag att man skulle bilda ett sällskap för anskaffande av biblar till Wales. Förslaget mottogs positivt och målet vidgades från att gälla Wales till att gälla hela United Kingdom (UK). Två år senare, 1804 bildades The British an Foreign Bible Society (BFBS) med uppgift att sprida Biblar av King James översättning i hela det brittiska väldet.

Så småningom tog BFBS upp arbete också utanför det Brittiska Samväldets gränser. En frukt därav är bland annat Svenska Bibelsällskapet som bildades 1815. Många år har gått sedan bibelsällskapens arbete tog sin början. Nu arbetar man i de allra flesta länder i världen. Bibeln, eller delar av den, finns översatt till 2000 av världens mer än 6000 språk. Ändå är det långt kvar innan bibeln finns översatt till så många språk att alla människor har tillgång till en Bibel på ett språk de förstår.

Dessutom kostar också i dag en bibel alltför mycket pengar för att människor i fattiga länder ska ha råd att betala fullt pris för den. Det finns fortfarande otaliga “Mary Jones” runt om i världen, som inget högre önskar än att få äga en egen bibel, men som kanske aldrig får uppleva den glädjen därför att de saknar pengar att betala vad Bibeln kostar. Du kan hjälpa dem som saknar egna resurser att få en bibel på ett språk de förstår genom dina förböner och genom att låta Svenska Bibelsällskapet få förmedla din gåva till det internationella bibelarbetet.