I april 2020 lanserade vi efter flera års förberedelsearbete en förnyad version av vår webbplats för bibelläsning – bibeln.se. Den nya versionen var tänkt att ersätta gamla bibeln.se som på grund av sin ålder ofta kraschar. Skörheten i programmeringen tillåter inte heller uppladdning av nya bibelöversättningar.

Vi har tagit emot många reaktioner på nya bibeln.se inom framför allt tre områden. Många uttrycker att de saknar Kyrkobibeln 1917. (Vår tanke har hela tiden varit att lägga upp den igen, men den behövde en genomgående korrekturläsning vilken snart är genomförd.) Det finns också synpunkter på layouten. En tredje kritik gäller användarvänligheten.

Nya bibeln.se har dock snabbare och mer avancerade sökfunktioner än tidigare. Det har flera användare upptäckt, och de som lärt sig dessa funktioner är överlag mycket nöjda. Men en stor grupp användare kommer aldrig så långt eftersom det finns brister i intuitiviteten. Det är helt enkelt svårt att snabbt förstå hur den avancerade sökfunktionen fungerar.

Vi har tagit till oss av dessa synpunkter och arbetar för att hitta lösningar. Under tiden har vi valt att låta gamla bibeln.se finnas kvar. Den kommer man åt genom en länk på bibeln.se. Vi förstår att många använder den funktionen.

Frågan om hur Bibelsällskapet ska tillhandahålla bibeltext på nätet är en stor och omfattande fråga. Därav långsamheten i denna process. Vi hoppas att du som användare finner att kombinationen av nya och gamla bibeln.se fungerar tills vidare.

Då finns en kraftfull sökfunktion och klickbara fotnoter och parallellhänvisningar i texten genom nya bibeln.se samt det äldre upplägget på gamla bibeln.se. Detta är en temporär lösning i väntan på en slutgiltig uppdatering av webbplatsen som ska vara ett bibelverktyg som fungerar mer optimalt.

Om du har frågor eller synpunkter är du välkommen att höra av dig till generalsekreterare Anders Göranzon, anders.goranzon@bibeln.se 018-18 63 33 eller via support@bibeln.se

På Youtube finns tre informativa instruktionsfilmer för nya bibeln.se:

SHARE NOW