Tidningen Bibel nr 3 har tema bibelöversättning. Just bibelöversättning är kärnan i bibelarbetet. Målet är att alla som vill ska kunna ta del av Bibelns innehåll. Läs mer om översättningsbestyren i Burma, Kroatien och Etiopien – och inte minst i Sverige!

Läs Bibel nr 3 här!

SHARE NOW