Svenska Bibelsällskapet bedriver ett arbete med provöversättning av delar av Nya testamentet. Syftet är att skapa engagemang för bibelforskningens och bibeltolkningens betydelse i all översättning, liksom för det svenska språkets roll för förmedling av både form och innehåll.

Den 9–10 mars 2020 inbjuder vi till: Nytt Nya testamente – Konferens om pågående provöversättning

Välkommen att ta del av en rad korta presentationer av exegetiska och stilistiska utmaningar med anknytning till Filipperbrevet, Första Johannesbrevet och Markusevangeliet. Utmaningarna kommer att presenteras av primäröversättare och redaktionskommitté och bli föremål för diskussioner och frågor i plenum. Var med och bidra med dina tankar och erfarenheter!

Konferensen är ett utmärkt tillfälle för fortbildning och fördjupning i bibelvetenskap, översättning och språklig kommunikation. Dessutom erbjuds trevlig samvaro i samband med konferensmiddagen.

Program
9 mars 2020

13.00 Mikael Winninge: Introduktion till provöversättningsprojektet
13.30 Filipperbrevet
15.00 Kaffe
15.30 Första Johannesbrevet
17.00–17.30 Panelsamtal
18.30 Festlig middag på Östgöta nation (särskild anmälan!)

10 mars 2020
8.30 Markusevangeliet
10.00 Kaffe
10.30 Markusevangeliets stil
11.00–12.00  Panelsamtal om översättningsprinciperna

Medverkande:
Primäröversättare: Lisa Buratti, Dan Nässelqvist och Mikael Tellbe.
Redaktionskommitté: Jonas Holmstrand, Aili Lundmark och Mikael Winninge

Plats:
Uppsala universitet, sal IX.

Anordnas i samarbete mellan Svenska Bibelsällskapet, Teologiska institutionen vid Uppsala universitet och Stiftelsen Fjellstedtska skolan.

Anmälan:
Anmälan görs via Fjellstedska skolans webbplats: Anmälan Provöversättningskonferens

Avgift: 250 kr inklusive kaffe.
Anmälan senast: 10 februari 2020
SHARE NOW